Norwegia – płaca minimalna od 1 lipca 2015

2015.06.16

Po Niemczech i Francji przyszedł czas na Norwegię. Dla kierowców zawodowych 158,32 NOK/godzinę, ok. 18 Euro. Norweski Komitet ds. Upowszechnionych Umów Zbiorowych uchwalił wprowadzenie płacy minimalnej dla kierowców zawodowych w wysokości 158,32 NOK/godzinę, ok. 18 Euro. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2015 roku. Dotyczyć one będą zarówno kierowców norweskich oraz zagranicznych, którzy kierują pojazdami o DMC pow. 3,5 tony, w tym również autobusami. Poza stawką godzinną, kierowcom będzie wypłacana również dieta, zgodna ze stawkami norweskimi. Przepisy będą ...
Czytaj dalej

Zakaz działalności konkurencyjnej dla spedytora

2015.06.09

"Zakaz działalności konkurencyjnej pomimo braku umowy o zakazie konkurencji "

Umowa o zakazie konkurencji, uregulowana przepisami art. 1011 – 1014 k.p., ze swej istoty stanowi instrument ochrony interesów gospodarczych pracodawcy. Mimo braku umowy o zakazie konkurencji pracownik może być obarczony skutkami działalności konkurencyjnej, a pracodawcy przysługują alternatywne środki ochrony wywodzone z odrębnych uregulowań prawnych. Przedmiotowe alternatywy pracodawcy mogą stanowić o ochronie jego ...

Czytaj dalej

Zwrot podatku dla firm transportowych.

2015.06.09

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 27 lutego 2014 r. ze skutkiem a priori, o nielegalności groszowego podatku zdrowotnego, który służył finansowaniu służby zdrowia hiszpańskich regionów autonomicznych. Urząd Skarbowy ma obowiązek nie tylko zwrócić nienależnie pobrane obciążenie, ale także dokonać tego niezwłocznie i bez przeszkód. Po wskazanym wyroku Hiszpański Urząd Skarbowy otrzymał opinię organów Unii Europejskiej dotyczącą zwrotu tzw. podatku groszowego. Dokument z Brukseli określał ile z niepotrzebnie pobranego podatku musi zostać ...
Czytaj dalej

Zatory płatnicze w transporcie. Jak zabezpieczyć firmę transportową ?

2015.06.09

Dlaczego powstają zatory płatnicze, w jaki sposób im zapobiegać? Czy przedsiębiorca może poradzić sobie z nimi na własną rękę, czy lepiej, aby skorzystał z pomocy specjalistów, którzy pomogą mu z nich wyjść? Celem niniejszej publikacji jest naświetlenie problematyki związanej z coraz częstszym zjawiskiem bankructw przedsiębiorstw transportowych spowodowanych przez zatory płatnicze. Na wstępie niniejszego opracowania, warto zwrócić uwagę na kilka faktów: Jak czytamy na stronie www.coface.pl: – W I kwartale 2015 r. sądy wydały ...
Czytaj dalej

Pobór grzywien na drodze od osoby z innego kraju Unii

2015.06.01

To dyskryminacja! – tak stwierdził sąd administracyjny w Królestwie Niderlandów. Prawnicy Kancelarii Transportowej LEGALTRANS w swojej praktyce bardzo często spotykają się z problemem pobierania bardzo wysokich grzywien przez służby kontrolne od przewoźników za wykroczenia, które są popełniane przez polskich kierowców na terenie Unii Europejskiej. W naszym odczuciu temat ten od zawsze był mocno dyskusyjny z wielu powodów, natomiast pojawiają się pierwsze przesłanki i możliwości skutecznej drogi obrony. W niniejszej publikacji ...
Czytaj dalej