Ustawa o płacy minimalnej „Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG)”

2015.01.22

Według niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., każda firma transportowa, której samochód przejeżdża tranzytem przez teren Niemiec, musi płacić swoim kierowcom ustalone stawki. Obowiązuje to również w przypadku przewozów kabotażowych, załadunku i rozładunku towaru. Dotyczy zarówno przedsiębiorców niemieckich, jak i zagranicznych. Nic więc dziwnego, że ustawa od początku wzbudziła sprzeciw europejskiej branży transportowej. Do wymagań dotyczących wysokości płacy minimalnej dochodzą również ...
Czytaj dalej

Zarządzający transportem na podstawie umowy cywilnoprawnej tylko w mikroprzedsiębiorstwach

2015.01.11

Często spotykamy się z sytuacją, w której osoba zarządzająca operacjami transportowymi w myśl rozporządzenia 1071/2009 (WE) pełni swoją funkcję, na podstawie umowy cywilnoprawnej czy też kontraktu menadżerskiego – jednakże, należy zaznaczyć, iż stosunek taki nie jest możliwy w każdym przedsiębiorstwie transportowym – żeby nie powiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków jest to niedozwolone zwłaszcza na gruncie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wprowadzonych ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 roku ...

Czytaj dalej

Facebook