Здійснення підприємницької діяльності громадянином третьої держави. Особи, що не є громадянами країн Європейського Союзу, у тому числі громадяни України, можуть здійснювати господарську діяльність у Польщі при дотриманні необхідних умов, встановлених законом. Іноземці з країн ЄС можуть відкривати господарську діяльність у Польщі на тих самих умовах, що і польські громадяни. У випадку громадян третіх країн мають виконуватись додаткові вимоги. Правовим актом, що регулює відкриття власної господарської діяльності у Польщі громадянами з-за кордону, є закон від 6 березня 2018 року „Про засади участі іноземних підприємців та інших іноземних осіб в економічній діяльності на території Республіки Польща”. Згідно зі ст. 4 п. 1 і 2 згаданого закону, іноземці, зокрема з країн східного блоку, які мають у Польщі дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС або дозвіл на тимчасове проживання, виданий у цілях навчання або перебування в шлюбі, укладеному з громадянином Польщі, що проживає в Польщі, можуть зареєструвати в Польщі підприємство на підставі запису в реєстрі звітних одиниць (статистичному органі). Таку діяльність можуть здійснювати також іноземці з країн-нечленів ЄС зі статусом біженця, які користуються в Польщі додатковим захистом, тимчасовим захистом, отримали дозвіл на допустиме проживання, мають Карту Поляка. Винятком є можливість бути підприємцем на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого з метою продовження раніше веденої в Польщі діяльності на підставі запису в CEIDG (Центральному реєстрі звітних одиниць та центрі інформації про господарську діяльність). Отже, іноземець, який має дозвіл на тимчасове проживання, отриманий в зв’язку з іншими обставинами, ніж продовження ведення господарської діяльності в Польщі, або має дозвіл на тимчасове проживання, але не має жодних родинних зв’язків у Польщі, не може вести господарську діяльність. З положень законодавства випливає, що іноземний громадянин повинен відповідати принаймні одній з умов законодавства, щоб мати можливість надавати послуги в Польщі як приватна особа, що веде господарську діяльність. Резюме: Заснування підприємства згідно із засадами, які діють щодо польських підприємців. Іноземець, який може відкрити індивідуальну підприємницьку діяльність на тих самих засадах, що і польський громадянин, і може зареєструвати підприємство так, як і громадянин Польщі, повинен відповідати таким умовам:

– бути громадянином держави-члена Європейського Союзу або Європейської Економічної Зони

– бути громадянином іншої держави і мати, поміж іншим:

1. дозвіл на постійне проживання

2. дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу

3. дозвіл на тимчасове проживання, наданий, поміж іншим, у зв’язку з возз’єднанням з сім’єю, що легально проживає в Польщі, навчанням

4. статус біженця

5. додатковий захист

6. згоду на проживання з гуманітарних міркувань або згоду на допустиме проживання

7. дозвіл на тимчасове проживання і перебувати у шлюбі, укладеному з польським громадянином, що проживає на території Польщі

8. дозвіл на тимчасове проживання з метою здійснення підприємницької діяльності, наданий з міркувань продовження вже наявної економічної діяльності на підставі запису в CEIDG (Центральному реєстрі звітних одиниць та центрі інформації про господарську діяльність)

9. тимчасовий захист в Польщі

10. дійсну Карту Поляка.


ДОВГОСТРОКОВИЙ РЕЗИДЕНТ

Маючи на меті отримання іноземцем запису в CEIDG, можна розглянути можливість клопотання з його боку про отримання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС. Дозвіл на тимчасове проживання видається на строк до 3 років, у свою чергу, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС при безперервному його проживанні в Польщі має становити 5 років. До п’ятирічного періоду проживання зараховуються всі періоди легального і безперервного перебування іноземця в Польщі і на території інших держав ЄС. Безперервний період проживання не означає, що іноземець не може виїхати і відвідати свою сім’ю за кордоном. Період перебування за межами ЄС не може становити більше 6 місяців, і всі періоди, пов’язані з виїздом з Польщі, не можуть перевищувати сукупно 10 місяців протягом 5-річного періоду. Таким чином, варто врахувати тривалість перебування в минулому громадянина третьої держави в Польщі та інших країнах ЄС для отримання статусу довгострокового резидента ЄС і реєстрації підприємства в CEIDG.


ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА

Закон дозволяє іноземцям з третіх країн здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі без будь-яких додаткових вимог виключно у формі командитного товариства, командитно-акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і акціонерного товариства. Іноземці можуть набувати також акції та частки в господарських товариствах, а також вступати до таких товариств, за умови, що міжнародні угоди не встановлюють інше. Отже, громадянин України може ставати учасником польських товариств шляхом придбання в них частки або акцій, може створювати товариство разом з громадянином Польщі і бути в ній головою правління, а отже, входити до складу органів, що її представляють. У такому разі з ним може бути укладено трудовий договір або інша цивільно-правова угода, наприклад, договір доручення, який стане підставою для виплати винагороди. Крім того, якщо іноземець є учасником товариства з обмеженою відповідальністю, він може бути зобов’язаний на підставі договору про заснування товариства періодично і регулярно виконувати певні обов’язки на користь цього товариства, за які йому належить винагорода Правовою підставою для здійснення таких дій є ст. 176 Кодексу про господарські товариства. Найбільш популярною формою товариства, що створюються громадянами Східної Європи, є товариство з обмеженою відповідальністю.

Powrót do listy aktualności

Facebook