Legaltrans - Kancelaria Transportowa

.

Ведення обліку робочого часу є одним з основних обов’язків роботодавця. Він виникає з чинного законодавства і стосується не тільки працевлаштування на підставі трудових відносин, але також і замовлення виконання завдань на підставі цивільно-правових договорів. Професія водія не є винятком з цього погляду. Проте, існують відмінності щодо самого способу ведення обліку робочого часу для цієї професійної групи.

Відповідно до положень закону „Про час праці водіїв”, він застосовується до водіїв, які здійснюють автомобільні перевезення, а також визначає обов’язки роботодавців щодо здійснення автомобільних перевезень. А поняття автомобільних перевезень, що використовується в цьому Законі, розуміється відповідно до визначення, наведеного в положенні (ЄC) 561/2006. Це означає, що кожна поїздка, здійснена повністю або частково дорогами загального користування, транспортним засобом з вантажем або без, використовуваним для перевезення людей або речей, є автомобільним перевезенням.

Цей самий закон в ст. 25 абз. 1 передбачає обов’язок вести облік робочого часу для водіїв, які перебувають у трудових відносинах, і називає форми, у яких необхідно його виконувати. У свою чергу, у ст. 26d абз. 3 Закону встановлено, що щодо осіб, які уклали цивільно-правові договори, і підприємців, норма ст. 25 абз. 1 застосовується відповідним чином.

Форми, в яких повинен вестися облік робочого часу:

1) записи на графіках;

2) роздруки даних з карти водія і цифрового тахографа;

3) файли, завантажені з карти водія і цифрового тахографа;

4) інші документи, що підтверджують час роботи та вид виконуваної дії, або

5) реєстри, розроблені на підставі документів, зазначених у пп. 1-4.

З 3.09.2018 діє новий тарифікатор до закону про автомобільний транспорт. Він передбачає штраф за неведення обліку робочого часу розміром 1000 злотих за кожного водія, а також за фальсифікацію обліку робочого часу або відмову надати до нього доступ контролерам – штраф розміром 8000 злотих.

Крім того, закон про мінімальну винагороду за працю стосовно осіб, які виконують роботу за цивільно-правовими договорами, накладає обов’язок підтверджувати кількість годин виконання замовлення або надання послуг, що також призводить до необхідності виконання обліку робочих годин.

Основною метою ведення обліку робочого часу є правильний розрахунок з водієм за роботу і виплата належної винагороди. Отже, дані про його активність повинні бути зібрані з належною старанністю, а самі розрахунки повинні проводитися ретельно і систематично. Облік робочого часу для цієї професійної групи значною мірою здійснюється на підставі окремих положень закону про робочий час водіїв. Лише у питаннях, що не регулюються Законом, застосовуватимуться положення Трудового кодексу.

Незалежно від форми ведення обліку робочого часу водія, що перебуває у трудових відносинах, він повинен відображати:

  • кількість відпрацьованих годин, а також час початку і закінчення роботи,
  • кількість годин, відпрацьованих у нічний час,
  • кількість понаднормових годин,
  • вихідних днів, із зазначенням причини їх надання,
  • кількість годин чергування і час початку та закінчення чергування, із зазначенням місця його виконання,
  • вид і час звільнень від праці,
  • вид і час іншої обґрунтованої відсутності на роботі,
  • час необґрунтованої відсутності на роботі,
  • кількість робочих годин на території країн, які запровадили мінімальні ставки оплати праці працівників у відрядженні.

Незалежно від форми, яку обирає роботодавець, він повинен пам’ятати, що облік робочого часу може бути підданий контролю з боку державних органів. Тому слід подбати про його правильне здійснення.

Powrót do listy aktualności

Facebook