Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy

2015.07.30

Analizując proces legalnego zatrudnienia kierowcy z Ukrainy zasadne wydaje się rozpoczęcie od wyjątku, zgodnie z którym cudzoziemiec nie musi posiadać zezwolenia na pracę, a wystarczającym jest jedynie oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy. Jest to możliwe na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, a ...

Czytaj dalej

Europejski nakaz zapłaty – coraz więcej windykacji transportowych.

2015.07.15

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanowiło procedurę postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, który umożliwia wierzycielom dochodzenie bezspornych roszczeń wynikających z prawa cywilnego lub handlowego w ramach jednolitego postępowania z zastosowaniem standardowych formularzy. Sprawy spełniające wymogi przewidziane w rozporządzeniu mogą być rozpatrywane przez sądy wyznaczone jako właściwe w odpowiednim państwie członkowskim Rozporządzenie znajduje zastosowanie we ...

Czytaj dalej

Wybrane aspekty odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym przewozie towarów

2015.07.15

Umowa międzynarodowego przewozu towarów regulowana jest przede wszystkim przez postanowienia Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokołu podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., zmienionej Protokołem do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonym w Genewie dnia 5 lipca 1978 r.1

Odpowiedzialności przewoźnika za szkodę stanowi jedną z kluczowych kwestii uregulowanych w Konwencji CMR. Reguły dotyczące tej ...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność karna przedsiębiorcy – wypadki śmiertelne w wyniku manipaulacji tachografu

2015.07.15

Czy istnieje odpowiedzialność karna przedsiębiorcy w transporcie drogowym w związku z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym jeżeli ujawniona została manipulacja przy tachografie?

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie problematyki odpowiedzialności karnej w transporcie drogowym. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, w których mamy do czynienia z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym a ujawnione zostają manipulacje przy tachografie. Pytanie, na które odpowiedź znajdziemy w niniejszej publikacji dotyczy tego, czy ...

Czytaj dalej

Nielegalni imigranci – Zabezpiecz swój pojazd – Anglia

2015.07.13

Brytyjskie władze przygotowały efektywny system zabezpieczający pojazdy przed uchodźcami, którzy chcą w nielegalny sposób przekraczać granice za pomocą ciężarówek. Chcą w ten sposób zobowiązać zarówno właścicieli firm jak i kierowców do maksymalnej ochrony swoich pojazdów przed wyruszeniem w trasę. Jeżeli ciężarówka będzie zabezpieczona w sposób niezgodny w wymogami, a w środku będą pasażerowie na gapę, brytyjskie służby mogą nałożyć mandat nawet do 2 tysięcy funtów za każdą złapaną osobę. Ukarany może zostać kierowca, ...
Czytaj dalej