VAT 0% w transporcie międzynarodowym

2016.03.28

patryStawka 0% ma szczególny charakter, w istocie umożliwia bowiem podatnikom, którzy wykonują czynności niepodlegające obciążeniu podatkiem (obłożone stawką 0%), odliczenie podatku naliczonego. Innymi słowy, jest to konstrukcja, która z jednej strony pozwala nie opodatkowywać konkretnych czynności czy też towarów, z ...

Czytaj dalej

Istota odpowiedzialności podatkowej członków zarządu/likwidatorów spółek kapitałowych jako osób trzecich

2016.03.21

patryInstytucja odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika ma charakter wyjątkowy, stanowiąc odstępstwo od generalnej zasady odpowiedzialności samego podatnika za jego zobowiązania podatkowe (art. 26 Ordynacji podatkowej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – tekst jednolity z ...

Czytaj dalej

Kontrola skarbowa/kontrola podatkowa w firmie transportowej

2016.03.14

patryKontrola podatkowa może zostać wszczęta w toku kontroli skarbowej, właściwie postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej na podstawie ustawy o kontroli skarbowej. Kwestia ta ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia praw i obowiązków kontrolowanego podmiotu oraz reguł danego ...

Czytaj dalej

Pełnomocnictwo do spraw podatkowych „po nowemu”

2016.03.11

patryZ dniem 1 stycznia 2016 roku, z pewnymi wyjątkami, weszła w życie ustawa nowelizująca Ordynację podatkową (dalej: OP) w zakresie zasad udzielania pełnomocnictw, w praktyce dodano Dział IV rozdział 3a.

W dokonanych zmianach trudno doszukać się ułatwień dla podatników, zwraca zaś ...

Czytaj dalej