Search
Generic filters

Art. 76 prawa przewozowego – wygaśnięcie roszczeń

24.09.2014

Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: „przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 2) zaniechano takiego stwierdzenia z ...

Czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu na drodze sądowej

24.09.2014

Treść artykułu 75 ustawy prawo przewozowe, określa tryb dochodzenia i rodzaj roszczeń przysługujących stronom stosunku przewozu. Zgodnie z jego brzmieniem: „1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionem...

Czytaj dalej

Osoba nadająca przesyłkę do przewozu, jako upoważniona do działania w imieniu nadawcy

24.09.2014

Zawarcie umowy przewozu stanowi czynność prawną, którą można dokonać osobiście lub też przez przedstawiciela. Umowa przewozu jest umową nieformalną i dochodzi ona do skutku w momencie złożenia przez strony umowy (tj. nadawcę i przewoźnika) zgodnych oświadczeń woli stron. Z ust 2 art...

Czytaj dalej

Prawo zastawu – zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy przewozu

18.09.2014

Geneza ustawowego prawa zastawu sięga czasów na długo sprzed wejścia w życie przepisów prawa przewozowego. Zgodnie z brzmieniem art. 790 § 1 kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, w szczególności: przewoźnego, składowego, opłat celnych i innych wyd...

Czytaj dalej

Ważna zmiana w zakresie badań lekarskich kierowców

12.09.2014

Z dniem 20 lipca 2014 r. uchylono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2004.2.15), w konsekwencji czego obowiązujące do tego dnia wzory orzeczeń lekarskich, piecz...

Czytaj dalej

Szkody w transporcie rzeczy – utrata, uszkodzenie, ubytek, zniszczenie

10.09.2014

Art. 788 KC odnosi się i reguluje kwestię tzw. szkód transportowych, czyli szkód na przesyłce w okresie sprawowania pieczy nad przesyłką. W tym przypadku wysokość odszkodowania jest ograniczona do wartości przesyłki. Trzeba mieć na uwadze iż szkody na przesyłce mogą powstać pod róż...

Czytaj dalej

Likwidacja przesyłki – art. 58 ustawy Prawo przewozowe

08.09.2014

Poprzez określenie warunków i trybu dokonania likwidacji przesyłki możemy usunąć stan niepewności prawnej powstały w wyniku niemożliwości wykonania umowy przewozu zgodnie z jej celem, a mianowicie dostarczeniem jej na miejsce określone w liście przewozowym i wydaniem odbiorcy wskazanemu ...

Czytaj dalej

Jeszcze tylko do 10 września br. kierowca pojedzie bez Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

28.08.2014

Choć procedura stopniowego wymieniania uprawnień (zwanych dawniej Zaświadczeniami o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu stosownie rzeczy bądź osób) dla kierowców zawodowych przebiega już nieustannie od blisko 6 lat, to należy szczególnie podkreślić, iż w bieżącym ...

Czytaj dalej

Co z nowelizacją ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o viaTOLL?

10.08.2014

Od wielu miesięcy zdecydowana większość z przedsiębiorców zajmująca się działalnością transportową z utrapieniem oczekuje wejścia w życie nowelizacji w sprawie opłat elektronicznych (viatoll). I choć od samego wpłynięcia projektu do Sejmu upływa już blisko rok (27 września 2013 ...

Czytaj dalej

Odbiór regularnego odpoczynku tygodniowego w Polsce i za granicą

08.08.2014

Zgodnie z obowiązującymi od niedawna zmianami w prawie francuskim i belgijskim zostały wprowadzone kary za odbiór przez kierowcę odpoczynku tygodniowego regularnego na pokładzie pojazdu. Wynoszą one 30 000 EUR i rok pozbawienia wolności we Francji oraz 1 800 EUR w Belgii. Już na wstępie po...

Czytaj dalej

Facebook