Search
Generic filters

Przedawnienie roszczeń – art. 77 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe

27.10.2014

Ustawa prawo przewozowe przewiduje odrębne terminy przedawnienia w stosunku do kodeksu cywilnego oraz inaczej traktuje moment rozpoczęcia biegu przedawnienia jak również kwestię zawieszenia biegu przedawnienia. Takim przepisem szczególnym jest art. 77 prawa przewozowego, który stanowi, że ro...

Czytaj dalej

Czynności ładunkowe – art. 43 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe

27.10.2014

Niezwykle istotnym elementem procesu transportu towarów, są czynności ładunkowe. Za czynności ładunkowe należy uznać nie tylko czynności związane z załadunkiem towaru, ale również z jego rozładunkiem, polegające na przeładowaniu towaru. Niekiedy w procesie przewozu dokonywane są ró...

Czytaj dalej

Szkoda częściowa – art. 68 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe

22.10.2014

Art. 68. Jeżeli szkoda powstała tylko częściowo wskutek okoliczności, za które przewoźnik odpowiada, odpowiedzialność jego ogranicza się do zakresu, w jakim okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody. Zgodnie z uregulowaniem zawartym w przepisie art. 68 prawa przewozowego, jeż...

Czytaj dalej

Droga przewozu – art. 46. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe

22.10.2014

Art. 46. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe. 1. Drogę przewozu przesyłki ustala przewoźnik, uwzględniając w miarę możliwości żądania nadawcy. 2. Przewoźne oblicza się według odległości najkrótszej dostępnej drogi przewozu, a jeżeli uwzględniono żądanie nadawcy co...

Czytaj dalej

16 października szkolenie dla Przedsiębiorców

06.10.2014

Z przyjemnością informujemy, iż następny czwartek (tj. 16 października 2014 r.) Kancelaria Transportowa LEGALTRANS organizuje w Tarnowie szkolenie dla Przedsiębiorców prowadzących firmy transportowe. Tematem szkolenia będą najnowsze zagadnienia związane z wykonywaniem transportu drogowego...

Czytaj dalej

Art. 76 prawa przewozowego – wygaśnięcie roszczeń

24.09.2014

Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: „przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 2) zaniechano takiego stwierdzenia z ...

Czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu na drodze sądowej

24.09.2014

Treść artykułu 75 ustawy prawo przewozowe, określa tryb dochodzenia i rodzaj roszczeń przysługujących stronom stosunku przewozu. Zgodnie z jego brzmieniem: „1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionem...

Czytaj dalej

Osoba nadająca przesyłkę do przewozu, jako upoważniona do działania w imieniu nadawcy

24.09.2014

Zawarcie umowy przewozu stanowi czynność prawną, którą można dokonać osobiście lub też przez przedstawiciela. Umowa przewozu jest umową nieformalną i dochodzi ona do skutku w momencie złożenia przez strony umowy (tj. nadawcę i przewoźnika) zgodnych oświadczeń woli stron. Z ust 2 art...

Czytaj dalej

Prawo zastawu – zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy przewozu

18.09.2014

Geneza ustawowego prawa zastawu sięga czasów na długo sprzed wejścia w życie przepisów prawa przewozowego. Zgodnie z brzmieniem art. 790 § 1 kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, w szczególności: przewoźnego, składowego, opłat celnych i innych wyd...

Czytaj dalej

Facebook