Search
Generic filters

Kierowca w delegacji – kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej

17.10.2017

W zdecydowanej większości przypadków, wykonywanie zawodu kierowcy wiąże się z permanentnym przebywaniem w podróży służbowej. Taki stan rzeczy powoduje powstanie licznych obowiązków po stronie pracodawcy oraz przyznaje uprawnienia na rzecz pracownika. Po pierwsze, pracodawcy będący prze...

Czytaj dalej

Informacje dotyczące warunków pracy i płac pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług na terenie Republiki Czeskiej

13.10.2017

Państwowa Inspekcja Pracy w Czechach poinformowała, iż w związku z wprowadzeniem do obrotu prawnego ustawy 93/20017 będącej transpozycja dyrektywy Rady 2014/67 / UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 / WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz zmieniającego...

Czytaj dalej

Zmiany w zatrudnianiu kierowców ze Wschodu od 01.01.2018 r.

02.10.2017

Począwszy od 2018 r. pracodawców zatrudniających pracowników zza wschodniej granicy czeka szereg zmian, do których trzeba się dobrze przygotować. Zmiana ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wejdzie w życie z dniem 01.01.2018 r. przewid...

Czytaj dalej

Ewidencja czasu pracy dla kierowców samochodów o DMC do 3,5 tony

29.09.2017

Ewidencja czasu pracy dla kierowców samochodów o DMC do 3,5 tony lub służących do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Pracodawca zatrudniający kierowcę, powinien ewidencjonować czas jego pracy. Obowiązek ten dotyczy nie tylko zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy ale ...

Czytaj dalej

Ustalanie szkody na gruncie Konwencji CMR

27.09.2017

Wykonywanie przewozów krajowych i międzynarodowych nieodzownie wiąże się z występowaniem szkód w transporcie. Niestety samo ustalenie wystąpienia szkody i podmiotu odpowiedzialnego za jej wystąpienie nie gwarantuje skutecznego dochodzenia odszkodowania od sprawcy szkody. W niniejszym arty...

Czytaj dalej

Różnica pomiędzy umową zlecenie a umową o prace – uwagi praktyczne

18.09.2017

 Nie jest tajemnicą, że firmy świadczące usługi w transporcie drogowym jako przewoźnicy czy spedytorzy potrzebują wykwalifikowanej kadry kierowców, pracowników administracyjnych, handlowców itp. W tym celu konieczne jest prawne uregulowanie tych kwestii. W obrocie prawnym najczęściej sp...

Czytaj dalej

Poprawa ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności

08.09.2017

Projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych poda...

Czytaj dalej

Sukcesja w przedsiębiorstwie jednoosobowym

31.07.2017

Rząd pracuje obecnie nad Projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery pra...

Czytaj dalej

Najczęstsze problemy przed jakimi stają przewoźnicy w ramach umów przewozu bądź spedycji

01.06.2017

 W poniższym artykule pragnę wskazać najczęstsze problemy przed jakimi stają przewoźnicy w ramach zawieranych umów ze spedytorami: Współpraca przewoźników z przedsiębiorstwami spedycyjnymi opiera się na zasadzie swobody umów. Strony mogą zawrzeć ze sobą umowę o dowolnej treści we...

Czytaj dalej

Facebook