Search
Generic filters

Umowa przewozu w świetle Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

06.11.2014

Przepisy których przedmiotem jest umowa przewozu, zawarte są w dwóch podstawowych aktach prawnych, w kodeksie cywilnym, w którym to zawarte są podstawowe (ogólne) zasady odnoszące się do tego typu umów oraz w ustawie Prawo przewozowe, która zawiera szczegółowe unormowania tego typu umowy...

Czytaj dalej

Zawarcie i wykonanie umowy przewozu w świetle konwencji CMR

04.11.2014

Konwencja CMR nie ma nakazu bezwzględnego wystawiania listu przewozowego, pomimo tego iż jest on niejako przesłanka do zawarcia umowy przewozu. W świetle konwencji brak listu przewozowego nie uniemożliwia zatem zawarcia umowy przewozu, jako umowy która podlega postanowieniom konwencji CMR. Lis...

Czytaj dalej

Ogólna charakterystyka konwencji CMR

04.11.2014

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów ( CMR ) podpisana w 1956 roku w Genewie, to akt prawny który to umożliwia wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. W Polsce umowa ta została ratyfikowana w 1962 roku i opublikowana w załączniku do Dz. U. Nr 49, poz. 238...

Czytaj dalej

Przekształcenie przedsiębiorstwa transportowego w jednoosobową spółkę kapitałową

03.11.2014

Od 2011 roku osoba, która prowadzi swoją firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przysługuje możliwość przekształcenia jej w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną). Proces ten został uregulowany w Kodeksie...

Czytaj dalej

DIETY I RYCZAŁTY NOCLEGOWE Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

03.11.2014

Kwestia rozliczania podróży służbowych pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy jest ostatnio tematem niezwykle gorącym. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów „Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do sp...

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń – art. 77 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe

27.10.2014

Ustawa prawo przewozowe przewiduje odrębne terminy przedawnienia w stosunku do kodeksu cywilnego oraz inaczej traktuje moment rozpoczęcia biegu przedawnienia jak również kwestię zawieszenia biegu przedawnienia. Takim przepisem szczególnym jest art. 77 prawa przewozowego, który stanowi, że ro...

Czytaj dalej

Czynności ładunkowe – art. 43 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe

27.10.2014

Niezwykle istotnym elementem procesu transportu towarów, są czynności ładunkowe. Za czynności ładunkowe należy uznać nie tylko czynności związane z załadunkiem towaru, ale również z jego rozładunkiem, polegające na przeładowaniu towaru. Niekiedy w procesie przewozu dokonywane są ró...

Czytaj dalej

Szkoda częściowa – art. 68 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe

22.10.2014

Art. 68. Jeżeli szkoda powstała tylko częściowo wskutek okoliczności, za które przewoźnik odpowiada, odpowiedzialność jego ogranicza się do zakresu, w jakim okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody. Zgodnie z uregulowaniem zawartym w przepisie art. 68 prawa przewozowego, jeż...

Czytaj dalej

Droga przewozu – art. 46. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe

22.10.2014

Art. 46. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe. 1. Drogę przewozu przesyłki ustala przewoźnik, uwzględniając w miarę możliwości żądania nadawcy. 2. Przewoźne oblicza się według odległości najkrótszej dostępnej drogi przewozu, a jeżeli uwzględniono żądanie nadawcy co...

Czytaj dalej

Facebook