All posts by legaltrans

Windykacja zagraniczna w transporcie na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty

2024.02.16

Perspektywa dochodzenia roszczeń w transporcie od firm zagranicznych budzi niepokój. Przy braku znajomości przysługujących wierzycielowi środków i obowiązujących przepisów windykacja faktur od kontrahentów mających swoją siedzibę w innym państwie Unii Europejskiej faktycznie może okazać się wyzwaniem. W tym artykule chcemy dlatego przybliżyć  jeden z dostępnych instrumentów prawnych, jakim jest Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ). Sugerujemy jednak, aby na tym etapie sporu skorzystać również z profesjonalnego wsparcia ...

Czytaj dalej

Utracona przesyłka – co dalej?

2024.02.16

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego, zgodnie z art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego, rozciąga się nie tylko na uszkodzenie lub ubytek przesyłki, ale i jej utratę, jeżeli nastąpiła ona od chwili przyjęcia jej do przewozu, do momentu jej wydania. Do utraty przesyłki może dojść, jeśli na przykład  przewoźnik utraci fizyczne władztwo nad przesyłką w związku z kradzieżą, czy też przesyłka zostanie całkowicie zniszczona w pożarze. Zanim jednak uprawniony postanowi ubiegać się o przysługujące mu z tego tytułu odszkodowanie, ...

Czytaj dalej

Stała pomoc prawna dla firmy transportowej – konieczność czy zbędny wydatek?

2024.02.16

Początek nowego roku to dla wielu firm transportowych czas mniejszych lub większych zmian. Mogą obejmować one różne sfery, w tym również prawną. Prowadząc własną działalność gospodarczą, nie sposób uciec bowiem od przepisów. Stykamy się z nimi niemalże każdego dnia, dlatego też ich niedostateczna znajomość może pociągać za sobą szereg negatywnych skutków. W nadążaniu za ciągle zmieniającym się ustawodawstwem pomocna okazuje się stała opieka zaufanej kancelarii prawnej, stanowiąca kluczowy filar dla stabilności, wzrostu i ...

Czytaj dalej

Jak odwołać się od kary ITD?

2024.02.12

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) jest organem wyspecjalizowanym w kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Jeżeli podczas kontroli przeprowadzanej przez inspektorów dojdzie do stwierdzenia naruszeń, należy liczyć się z możliwością nałożenia kary finansowej. Decyzje ITD nie są jednak niepodważalne, co oznacza, że przysługuje od nich odwołanie. Jak w takim razie odwołać się od kary nałożonej przez ITD?

Obowiązkiem ...

Czytaj dalej

Firma transportowa w formie JDG w 2024 roku

2024.02.12

Jednoosobowa działalność gospodarcza, w skrócie określana jako JDG to jedna z dopuszczalnych i bez wątpienia najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności w Polsce. Uznawana za najprostszą, najmniej sformalizowaną, jest chętnie wybierana również przez przewoźników drogowych. Rozważając założenie firmy transportowej w formie JDG w 2024 roku, należy jednak wziąć pod rozwagę kilka istotnych kwestii i mądrze przygotować się do tego procesu.

Sygnalizujemy w tym ...

Czytaj dalej

Tygodniowy czas pracy kierowcy – jakie limity obowiązują?

2024.01.26

Planując czas pracy kierowcy, należy pamiętać o obowiązujących tę grupę zawodową normach. Nie wynikają one jednak z przepisów prawa pracy, a odrębnej ustawy – ustawy o czasie pracy kierowców oraz unijnego rozporządzenia nr 561/2006. Przepisy te określają nie tylko maksymalny, dzienny czas pracy, ale i tygodniowy czas pracy kierowcy. Jakie limity obowiązują zatem osoby realizujące przewozy drogowe?

Czytaj dalej

Rozliczanie czasu pracy kierowców – jak poradzić sobie z najczęstszymi błędami?

2024.01.26

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców i rozliczanie czasu ich pracy z całą pewnością nie należą do zadań łatwych. Dopiero wchodzący na rynek przedsiębiorcy często zastanawiają się dlatego, jak sobie z nimi poradzić. Czy działać na własną rękę, samodzielnie? Wykupić jakiś program? A może skorzystać z usług zewnętrznej firmy? W związku z tym, że za nieprawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowców grożą dotkliwe sankcje, na osobach zobligowanych do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców ciąży duża ...

Czytaj dalej

Przedłużenie terminu przewozu przesyłki przy braku winy przewoźnika

2024.01.26

Przewoźnik, na mocy art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego, odpowiada za opóźnienia w dostawie, dlatego jednym z jego podstawowych obowiązków jest przewiezienie przesyłki w oznaczonym terminie. W rzeczywistości, podczas wykonywania przewozu drogowego, może jednak dojść do różnego rodzaju zdarzeń, skutkujących niemożnością dotrzymania pierwotnych ustaleń. Natomiast nie wszystkie opóźnienia w dostawie będą przesłanką do wystąpienia przez uprawnionego z określonymi roszczeniami. W przepisach przewidziano bowiem sytuacje, wiążące ...

Czytaj dalej

Likwidacja firmy transportowej – co na to przepisy prawa pracy?

2024.01.26

Z likwidacją firmy, podobnie jak z upadłością, wiąże się skutek w postaci zakończenia prowadzonej  działalności gospodarczej. Zamykając swój biznes, należy zdawać sobie sprawę z tego, że obowiązujące przepisy dokładnie regulują tego rodzaju zdarzenia. Obowiązki związane z ZUS, podatkiem dochodowym, czy podatkiem od towarów i usług to tylko jedne z wielu. Jeśli przedsiębiorca zatrudniał pracowników, w momencie likwidacji firmy powinien pamiętać przede wszystkim o wiążących go regulacjach wynikających z prawa ...

Czytaj dalej