Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów podmiot, który wytwarza:

– odpadkowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 – do 5 kilogramów rocznie;

– materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton rocznie;

– odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton rocznie;

– elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 1;

– baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) – 5 kg;

– inne baterie i akumulatory – 5 kg;

– sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania robocze – do 100 kilogramów rocznie;

– trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton rocznie;

– szkło – do 5 ton rocznie;

– tworzywa sztuczne – do 5 ton;

– drewno – do 5 ton rocznie.

Jeżeli zatem, produkują Państwo odpady w ilości większej niż wskazane powyżej to wtedy należy dokonać zgłoszenia do rejestru.

Firma transportowa powinna zgłosić się do bazy w przypadku, gdy:

– na terenie siedziby firmy znajduje się warsztat (albo coś co go przypomina) i wymieniane są np. opony czy inne części, a następnie opony czy inne części oddawane są do recyklingu,

– firma przekazuje do utylizacji lub recyklingu zużyte lub uszkodzone palety w ilości większej niż 5 ton rocznie,

– firma przekazuje do utylizacji lub recyklingu zużyty sprzęt biurowy o masie większej niż 5 kg / rocznie,

– firma generuje więcej niż 5 kg pustych kaset po tonerach bądź 5 kg pustych kardridży po tuszach do drukarki rocznie, które przekazywane są do recyklingu,

– firma wymienia w swoim warsztacie np. klocki hamulcowe i inne elementy eksplatacyjne (we własnym zakresie), a następnie odpady te są przekazywane do utylizacji lub recyklingu.

Kancelaria Transportowa Legaltrans

Powrót do listy aktualności

Facebook