Osoby prowadzące własną firmę muszą regularnie stawiać czoła nowym wyzwaniom i problemom. Objęcie działalności gospodarczej, czy to prowadzonej w formie jednoosobowej, czy jako spółki prawa handlowego, skomplikowanym ustawodawstwem, powoduje, że odsetek przedsiębiorców na stałe współpracujących z kancelariami prawnymi ciągle wzrasta.

Podobnie jest również w branży transportowej, która ze względu na swoją złożoność, potrzebuje wsparcia ekspertów nie tylko na wypadek zdarzeń nagłych, ale i w codziennych sprawach związanych z prowadzeniem firmy.

Obsługa prawna firm transportowych znacząco różni się od obsługi prawnej przedsiębiorstw działających w innych branżach. W tym przypadku poza ustawami o rachunkowości i ustawami podatkowymi konieczna jest także biegła znajomość prawa transportowego – nie tylko krajowego, ale i międzynarodowego oraz przepisów ustanawianych przez UE.

Warto ponadto nadmienić, że działalność transportowa może dotyczyć również transportu kolejowego, czy morskiego, regulowanych odrębnymi aktami prawnymi, a nie odnosić się wyłącznie do transportu drogowego.

LEGALTRANS – kancelaria prawna dla firm transportowych

Firmy transportowe, które są zainteresowane skorzystaniem z usług prawnych, powinny poszukiwać przyszłych partnerów wyłącznie spośród kancelarii wyspecjalizowanych właśnie w tej dziedzinie.

Takich jak nasza kancelaria prawna LEGALTRANS, od wielu lat aktywnie działająca na rzecz polskich przewoźników. Tylko kancelarie ukierunkowane ściśle na działalność transportową będą w stanie zagwarantować swoim klientom należytą ochronę ich interesów.

Kancelaria LEGALTRANS powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tej branży stałą obsługą prawną. Dynamiczny rozwój transportu nie pozwala nam jednak stać w miejscu, wymuszając na każdym podmiocie z nim związanym szybkie adaptowanie się do nowych sytuacji, jak również wybieganie planami w przyszłość.

Nasz zespół tworzą doświadczeni prawnicy i adwokaci, którzy z branżą transportową są związani od początków swojej działalności. Do ich specjalizacji należy w szczególności prawo przewozowe, prawo spółek handlowych oraz ewidencja czasu pracy kierowców.

Nasza kancelaria obsługuje również firmy wykonujące transport międzynarodowy, na co pozwala nam doskonała znajomość ustawodawstwa unijnego i międzynarodowego, w szczególności Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

Jakie wsparcie otrzymują firmy transportowe korzystające z usług prawnych?

Z początku zdarza się, że niektórzy przewoźnicy nie pałają entuzjazmem na myśl o współpracy z kancelarią prawną. Najczęściej wynika to z braku świadomości, jakie tak naprawdę korzyści mogą otrzymać oni w zamian.

Warto zasygnalizować w tym miejscu, że usługi prawne to nie tylko profesjonalna reprezentacja i wsparcie przed sądami, gdy dojdzie już do powstania sporu i sprawa będzie wymagała skierowania jej na drogę sądową. Klienci, którzy korzystają ze stałej obsługi prawnej kancelarii LEGALTRANS, otrzymują pomoc naszych ekspertów również na wielu innych obszarach.

Do kluczowych usług, jakie oferujemy, należy:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów charakterystycznych dla tej branży (m.in. umowa przewozu, umowa spedycji, umowa outsourcingu, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa samozatrudnienia) oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy,
 • udział w negocjacjach z nowymi kontrahentami,
 • pomoc w rejestracji firmy transportowej,
 • rozwiązywanie sporów na drodze przedsądowej i sądowej,
 • reprezentacja sądowa,
 • sądowa i przedsądowa windykacja należności,
 • sporządzanie analiz, raportów, audytów,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców,
 • organizowanie szkoleń merytorycznych,
 • wysyłanie regularnego alertu prawnego dotyczącego najważniejszych zmian w przepisach,
 • pomoc w transformacjach spółek (łączenia, podziały, przekształcenia),
 • wsparcie w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Łatwo zatem dostrzec, że profesjonalne usługi prawne dla firm transportowych mogą znacznie wybiegać poza standardowy zakres. Kompleksowa obsługa pozwala naszym klientom czuć się bezpieczniej, pewniej w prowadzeniu i zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem, a także spoglądać z większym spokojem na wszystkie zapowiadane zmiany w przepisach.

Gdy z różnych przyczyn dojdzie natomiast do naruszenia obowiązujących norm, uzyskują oni natychmiastowe wsparcie, co w wielu przypadkach może złagodzić negatywne skutki ich działań.

LEGALTRANS – znacznie więcej niż obsługa prawna

Nasza oferta nie kończy się jednak na powyższych. Na co dzień mamy również przyjemność współpracować z kancelariami podatkowymi i księgowymi, biurami tłumaczeniowymi, firmami oferującymi nowoczesne i zaawansowane urządzenia telematyczne do monitorowania floty, a nawet leasingodawcami i ubezpieczycielami.

Możemy dlatego zagwarantować naszym klientom kompleksową obsługę ich firmy transportowej, koncentrującą się na wszystkich kluczowych obszarach. W taki oto sposób oszczędzają Państwo cenny czas, potrzebny na poszukiwanie tych usług u innych podmiotów, a następnie wypracowywanie najkorzystniejszej dla siebie oferty. Zapraszamy do kontaktu!

Powrót do listy aktualności

Facebook