W Holandii, od 16 sierpnia 2021 roku, rozpoczęły się cyfrowe kontrole plików z tachografów. Za ich przeprowadzanie w samochodach ciężarowych oraz autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony odpowiadają niderlandzkie służby drogowe. Co oznacza to dla firm z branży transportowej?

Holenderski Inspektorat ds. Środowiska i Transportu (ILT) wykonał kolejny krok w kierunku cyfrowego nadzoru nad pojazdami ciężkimi wykorzystywanymi w transporcie. Cyfrowa kontrola plików z tachografu ma stanowić ułatwienie nie tylko dla organów kontrolujących, ale i samych przedsiębiorców oraz firm.

Z czym wiąże się cyfrowa kontrola plików z tachografu?

Od 16 sierpnia 2021 roku firmy z branży transportowej mogą spodziewać się wniosku od holenderskiego inspektoratu o przesłanie danych z tachografu ciężarówki lub autobusu. Po otrzymaniu takiego pisma są one zobligowane do przesłania plików z urządzenia w formie cyfrowej za pośrednictwem formularza online. Funkcjonariusze Inspektoratu ds. Środowiska i Transportu dokonają następnie analizy danych oraz przygotują raport, wskazujący wyniki kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Dlaczego w Holandii wprowadzono cyfrową kontrolę plików z tachografu?

Celem przeprowadzania cyfrowej kontroli plików z tachografu jest sprawdzanie, czy firmy przestrzegają zasad związanych w szczególności z czasem pracy kierowców oraz odpoczynkiem. Jest to zdecydowanie wydajniejszy i mniej czasochłonny sposób monitorowania przedsiębiorców niż klasyczne kontrole odbywające się do tej pory losowo w siedzibach firm, dodatkowo wymagające obecności inspektora. Pozwala również na sprawniejsze sprawdzenie większej liczby przedsiębiorców.

Teraz firmy mogą szybko, łatwo i wygodnie udostępniać wskazanym podmiotom drogą internetową wszystkie niezbędne informacje, otrzymując w zamian ich analizę. Takie rozwiązanie wiąże się korzyściami również dla samych zainteresowanych. Przedsiębiorstwa w krótszym czasie otrzymają wyniki przeprowadzanych kontroli, co pozwoli im dowiedzieć się, jak wywiązują się z przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku. Na podstawie przesłanej dokumentacji zwrotnej będą mogły także wykryć występujące w ich zespołach nieprawidłowości i naruszenia oraz wprowadzić potrzebne zmiany.

Zdalna kontrola tachografów w Polsce – zmiany planowane na najbliższe lata

Na takie zmiany powinny przygotować się również polskie firmy.  W 2020 roku, podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), związanych z nieprzestrzeganiem przepisów o czasie jazdy i odpoczynku kierowców, wykryto w naszym kraju ponad 50 000 naruszeń. 

Zdalna kontrola tachografów ma stać się obowiązkowa od sierpnia 2024 r. Od sierpnia 2023 r. wprowadzony zostanie natomiast obowiązek stosowania w nowych ciężarówkach tachografów II generacji. Samochody ciężarowe wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wyprodukowane przed czerwcem 2019 r. będą zobligowane posiadać nowe tachografy do końca 2024 r. Właściciele nowszych pojazdów muszą z kolei zmieścić się w terminie do sierpnia 2025 r.

Możliwość zdalnego kontrolowania pojazdów ciężkich pozwoli wykrywać wszelkie naruszenia i manipulacje bez konieczności zatrzymywania takiego środka transportu. Aktualnie Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadza testy urządzeń, oprogramowań oraz anten, umożliwiających wzajemną komunikację.  

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat zasad dotyczących rozliczania czasu pracy kierowcy, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Transportową LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook