Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Jak wiadomo, Wyższy Sąd Administracyjny w Münster wyrokiem z dnia 25 października 2012 r. rozbudził nadzieje przewoźników na zwrot zapłaconego w Niemczech myta, ponieważ uznał podstawę prawną wysokości myta, tzn. rozporządzenie o wysokości myta (Mauthöheverordnung, MautHV z 2003), za nieskuteczną.
Wskutek tej decyzji niemiecki ustawodawca („oczywiście” można powiedzieć, w świetle możliwej utraty kilku miliardów Euro!) zareagował natychmiast i regulował wysokość myta działając wstecz (retroaktywnie) poprzez odpowiednią ustawę. Retroaktywność w tej sytuacji była zgodna z konstytucją. Wysokość myta teraz jest regulowana w ustawie o mycie na drogach federalnych (Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG), działając wstecz w §§ 14, 3 ust. 3, wraz z załącznikami 1 (2009-aktualnie), 2 (2003-2007) i 3 (2007-2008).

Sąd Administracyjny w Kolonii aktualnym ale jeszcze nieprawomocnym wyrokiem z dnia 30 września 2014r. w trzech postępowaniach wzorcowych prowadzonych przez Niemieckie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych BGL orzekł o zgodności tych przepisów z konstytucją niemiecką oraz z prawem unijnym; powód złożył apelację w listopadzie 2014r. Pytanie brzmi, co można uzyskać przerywając bieg przedawnienia roszczeń o zwrot myta za 2011 rok poprzez złożenie (płatnego) wniosku do BAG. BAG nie podejmie decyzji odnośnie tych wniosków, dopóki nie ma prawomocnej decyzji dotyczącej ww. otwartych jeszcze postępowań sądowych. Z drugiej strony od rządu niemieckiego można oczekiwać, że będzie przyglądać się bacznie rozwojowi tych spraw i wprowadzi poprawki do ustawy – retroaktywnie – skoro tylko się okaże, że coś jest z nimi nie tak.

Z tego powodu naszym zdaniem wnioski o zwrot myta za przewozy wykonane w 2011 roku mają niewielką szansę na powodzenie. Na podstawie tak małego prawdopodobieństwa zwykle odradzamy podejmowanie jakichkolwiek kroków w tym kierunku, przede wszystkim jeżeli są związane z kosztami.

Christoph Grzimek, ll.m., Adwokat, Partner w kancelarii Grzimek, Wegelein i Partnerzy w Berlinie, specjalizującej się w prawie transportowym, we współpracy z Kancelarią Transportową LEGALTRANS Sp. z o.o.

Powrót do listy aktualności

Facebook