Od 1 października 2021 roku, w Danii, weszły w życie zmiany dotyczące transportu specjalnego. Od teraz są one zbliżone do regulacji norweskich. O czym powinni wiedzieć zatem kierowcy realizujący przewozy w krajach północnych?

Koniec wydawania zgód przez policję w Danii

Od początku tego miesiąca podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie w Danii wniosków o wykonanie przewozów specjalnych jest Duńska Dyrekcja Drogowa. Do tej pory wydawanie zezwoleń należało do zadań duńskiej policji. W wyniku tych zmian przepisy wprowadzone w Danii stały się bliskie tym, jakie obowiązują w Norwegii. 

To jednak nie koniec nowości. Od 1 października 2021 roku o zezwolenie na transport specjalny możemy ubiegać się jedynie przez Internet. Wnioski składa się do Duńskiej Dyrekcji Drogowej za pośrednictwem systemu virk.dk. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: 

https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/18_5166f06f7e51efd6a66aa3449b0f69bdce2ee7ab/new?fr-language=en.

Wnioski można składać w imieniu własnym lub innego przewoźnika. Informacje potrzebne do złożenia wniosku to:

 • trasa albo wybrany obszar (w przypadku zezwoleń ogólnych),
 • dane wnioskodawcy i przewoźnika,
 • typ, masa, wymiary pojazdu,
 • rodzaj, waga, wymiary towarów,
 • czas transportu,
 • załączniki (świadectwo klasyfikacyjne, certyfikaty, przegląd, itp.).

Nowe regulacje oznaczają dla firm transportowych oraz przewoźników konieczność zapoznawania się z kolejnymi procedurami i przystosowania do nowej biurokracji. Jeśli transport odbywa się przez kilka krajów skandynawskich, należy przy tym pamiętać, że w każdym z nich obowiązują inne wymogi, jakie trzeba spełnić.

Kiedy wymagane jest zezwolenie na wykonywanie transportu specjalnego w Danii?

Przewoźnik jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na transport specjalny w Danii, jeżeli przekroczy on ustalone kryteria. Do pewnych wartości możliwe jest natomiast poruszanie się na terenie tego kraju z ładunkami nienormatywnymi bez konieczności posiadania dodatkowych zgód.

Zezwolenie na transport specjalny jest konieczne, gdy zostaną przekroczone następujące parametry (długość x szerokość x wysokość, masa całkowita):

 • ciągnik z naczepą bez rozciągu: 16,5 m x 3,3 m x 4,1 m, 40 t
 • ciągnik z naczepą rozciąganą bez osi skrętnych: 22 m x 3,3 m x 4,1 m, 40 t
 • ciągnik z naczepą rozciąganą z osiami skrętnymi: 30 m x 3,3 m x 4,1 m, 40 t 
 • samochód ciężarowy z przyczepą: 18,75 m x 3,3 m x 4,1 m, 40 t

Jeżeli waga transportu przekroczy 48 ton, poza samym zezwoleniem przewoźnik musi posiadać także certyfikat klasyfikujący.

Zezwolenia wydawane w Danii to zezwolenia krótkoterminowe. Wystawia się je na określoną trasę oraz czas. Uzyskanie zezwolenia długoterminowego jest możliwe, jednak wymaga zaistnienia określonych okoliczności oraz ich udokumentowania.

Zezwolenie na pilotaż w Danii

Pilotaż w Danii wymaga zastosowania metody określonej jako lusterkowa. Obowiązek skorzystania z pojazdu pilotującego występuje wtedy, gdy kierowca wykonujący transport specjalny nie ma widoczności na boki swojego pojazdu w lusterkach bocznych, ze względu na wystający tam ładunek (pilotaż cywilny).

Przepisy nakładają także obligatoryjny obowiązek skorzystania z cywilnego pojazdu pilotującego, gdy dojdzie do przekroczenia następujących parametrów:

 • długość 30 m
 • szerokość 3,65 m (na autostradach 4 m)

Pilotaż jest obligatoryjny również wtedy, gdy pojazd nienormatywny nie jest zdolny do poruszania się na autostradzie z prędkością większą niż 45 km/h. W tym przypadku pod uwagę nie są brane jednak jego wymiary.

W Danii nie ma natomiast obowiązku stosowania pilotażu policyjnego podczas przewozów nienormatywnych.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat regulacji dotyczących wykonywania transportu specjalnego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Transportową LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook