aloha browser for pc windows 10 download windows server 2008 r2 datacenter enterprise free windows 10 pro version 1709 key free nero platinum 11 keygen free eplan electric p8 jobs free

Od 1 października 2021 roku, w Danii, weszły w życie zmiany dotyczące transportu specjalnego. Od teraz są one zbliżone do regulacji norweskich. O czym powinni wiedzieć zatem kierowcy realizujący przewozy w krajach północnych?

Koniec wydawania zgód przez policję w Danii

Od początku tego miesiąca podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie w Danii wniosków o wykonanie przewozów specjalnych jest Duńska Dyrekcja Drogowa. Do tej pory wydawanie zezwoleń należało do zadań duńskiej policji. W wyniku tych zmian przepisy wprowadzone w Danii stały się bliskie tym, jakie obowiązują w Norwegii. 

To jednak nie koniec nowości. Od 1 października 2021 roku o zezwolenie na transport specjalny możemy ubiegać się jedynie przez Internet. Wnioski składa się do Duńskiej Dyrekcji Drogowej za pośrednictwem systemu virk.dk. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: 

https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/18_5166f06f7e51efd6a66aa3449b0f69bdce2ee7ab/new?fr-language=en.

Wnioski można składać w imieniu własnym lub innego przewoźnika. Informacje potrzebne do złożenia wniosku to:

 • trasa albo wybrany obszar (w przypadku zezwoleń ogólnych),
 • dane wnioskodawcy i przewoźnika,
 • typ, masa, wymiary pojazdu,
 • rodzaj, waga, wymiary towarów,
 • czas transportu,
 • załączniki (świadectwo klasyfikacyjne, certyfikaty, przegląd, itp.).

Nowe regulacje oznaczają dla firm transportowych oraz przewoźników konieczność zapoznawania się z kolejnymi procedurami i przystosowania do nowej biurokracji. Jeśli transport odbywa się przez kilka krajów skandynawskich, należy przy tym pamiętać, że w każdym z nich obowiązują inne wymogi, jakie trzeba spełnić.

Kiedy wymagane jest zezwolenie na wykonywanie transportu specjalnego w Danii?

Przewoźnik jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na transport specjalny w Danii, jeżeli przekroczy on ustalone kryteria. Do pewnych wartości możliwe jest natomiast poruszanie się na terenie tego kraju z ładunkami nienormatywnymi bez konieczności posiadania dodatkowych zgód.

Zezwolenie na transport specjalny jest konieczne, gdy zostaną przekroczone następujące parametry (długość x szerokość x wysokość, masa całkowita):

 • ciągnik z naczepą bez rozciągu: 16,5 m x 3,3 m x 4,1 m, 40 t
 • ciągnik z naczepą rozciąganą bez osi skrętnych: 22 m x 3,3 m x 4,1 m, 40 t
 • ciągnik z naczepą rozciąganą z osiami skrętnymi: 30 m x 3,3 m x 4,1 m, 40 t 
 • samochód ciężarowy z przyczepą: 18,75 m x 3,3 m x 4,1 m, 40 t

Jeżeli waga transportu przekroczy 48 ton, poza samym zezwoleniem przewoźnik musi posiadać także certyfikat klasyfikujący.

Zezwolenia wydawane w Danii to zezwolenia krótkoterminowe. Wystawia się je na określoną trasę oraz czas. Uzyskanie zezwolenia długoterminowego jest możliwe, jednak wymaga zaistnienia określonych okoliczności oraz ich udokumentowania.

Zezwolenie na pilotaż w Danii

Pilotaż w Danii wymaga zastosowania metody określonej jako lusterkowa. Obowiązek skorzystania z pojazdu pilotującego występuje wtedy, gdy kierowca wykonujący transport specjalny nie ma widoczności na boki swojego pojazdu w lusterkach bocznych, ze względu na wystający tam ładunek (pilotaż cywilny).

Przepisy nakładają także obligatoryjny obowiązek skorzystania z cywilnego pojazdu pilotującego, gdy dojdzie do przekroczenia następujących parametrów:

 • długość 30 m
 • szerokość 3,65 m (na autostradach 4 m)

Pilotaż jest obligatoryjny również wtedy, gdy pojazd nienormatywny nie jest zdolny do poruszania się na autostradzie z prędkością większą niż 45 km/h. W tym przypadku pod uwagę nie są brane jednak jego wymiary.

W Danii nie ma natomiast obowiązku stosowania pilotażu policyjnego podczas przewozów nienormatywnych.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat regulacji dotyczących wykonywania transportu specjalnego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Transportową LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook