medjDnia 9 kwietnia 2016 roku we Francuskim Dzienniku Ustaw  został opublikowany dekret nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016.

Reguluje on zastosowanie zapisów francuskiego Kodeksu Pracy dla pracowników firm transportu drogowego oddelegowanych tymczasowo przez firmę, której siedziba znajduje się poza terytorium Francji.

Płacą minimalną, podobnie jak niemieckim MiLoG, zostaną objęci zagraniczni kierowcy, realizujący transport na terenie Francji. To kolejny europejski kraj, wprowadzający rozwiązania prawne, mające chronić rodzimy transport kosztem polskich firm.

Ustawa nie ma zastosowania przy transporcie towarów własnych przedsiębiorstwa. Jej przepisy nie bedą obowiązywać również  w przypadku, gdy pracownik zostaje wysłany do firmy pozostającej w ramach tego samego koncernu lub z zagranicznej agencji pracy, a także wobec praktykantów/stażystów oraz osób objętych rządowymi programami pracy.

Z treścią ustawy mozna zpoznać się na stronie  – > https://www.legifrance.gouv.fr

Obserwatorzy francuskiej sceny politycznej w komentarzach do przedmiotowych wydarzeń podkreślali, że powyżej opisywane uregulowania miały zostać wprowadzone dopiero z końcem bieżącego roku, aczkolwiek trudna sytuacja francuskiej gospodarki sprawiła, że rządzący zdecydowali się na wcześniejsze podjęcie działań mających na celu jej pobudzenie. Dodatkowym aspektem wpływającym na aktualną sytuację była realna groźba szeroko zakrojonych strajków, które zapowiadała francuska branża transportowa, której to konkurencyjności na rynku europejskim nowe przepisy mają sprzyjać. Jednakże jak podkreślają to osoby związane z polską branżą TSL, realizacja założeń francuskich przepisów w zapowiadanym kształcie doprowadzi do zablokowania swobody świadczenia usług, a w konsekwencji wykluczenia polskich firm usługowych z rynku wewnętrznego.

Autor: Łukasz Medaj – prawik / specjalista ds. prawa przewozowego

Aby dowiedzieć sie wiecej na temat płacy minimalnej we Francji  polecamy kontakt z naszymi Prawnikami – ekspertami Prawa Międzynarodowego.

Powrót do listy aktualności

Facebook