Przewóz towarów oraz pasażerów do Królestwa Niderlandów i Szwajcarii w związku z obecną sytuacją pandemiczną odbywa się według wskazanych poniżej zasad. O czym powinni pamiętać kierowcy ciężarówek, przekraczający granicę tych państw?

HOLANDIA

Na terytorium Królestwa Niderlandów do 20.04.2021 roku obowiązuje godzina policyjna. Oznacza to, że wszyscy są zobowiązani do nieopuszczania swoich domów i mieszkań między 22:00 a 4:30. Zakaz ten nie dotyczy:

Jeżeli w tym czasie zachodzi konieczność opuszczenia domu, fakt ten należy odpowiednio udokumentować oraz posiadać przy sobie stosowny formularz. Deklaracja pracownika oraz deklaracja pracodawcy nie jest wymagana dla kierowców odpowiedzialnych za transport pasażerski. W przypadku kierowców międzynarodowych, którzy wykonują swoją pracę podczas godziny policyjnej, wystarczy okazanie listu przewozowego. W innych sytuacjach kierowcy ciężarówek muszą mieć przy sobie oświadczenie pracodawcy oraz oświadczenie osobiste (pracownika).

Uwaga: Od 16 marca 2021 roku z obowiązku wykonania szybkiego testu zwolnieni zostali kierowcy ciężarówek, którzy przeprawiają się promem z Wielkiej Brytanii do Holandii. Zwolnienie ma miejsce tylko wtedy, jeśli ich pobyt w Wielkiej Brytanii trwał krócej niż 48 godzin.

Kierowcy nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu PCR oraz odbywać kwarantanny.

SZWAJCARIA

Od 22 marca 2021 roku Szwajcaria uznaje Polskę za kraj o wysokim ryzyku, dlatego też osoby przybywające do Szwajcarii są zobowiązane posiadać negatywny wynik testu na COVID-19 (test PCR, wykonany na 72h przed przekroczeniem granicy), a także poddać się kwarantannie. Przed przyjazdem do kraju powinny one również dokonać elektronicznej rejestracji. Można zrobić to na stronie:  https://swissplf.admin.ch/home. Ponadto, konieczne jest także zgłoszenie swojego przyjazdu odpowiednim władzom kantonalnym.

Uwaga: Z wyszczególnionych wyżej wymogów zwolnieni pozostają kierowcy zawodowi, świadczący usługi transportu towarowego lub pasażerskiego. Dotyczy to zarówno tranzytu, jak i przejazdu przez granicę Szwajcarii z zamiarem przebywania w tym państwie, jednak nie dłużej niż 24 godziny.

Źródło:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok (stan 07.04.2021)
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/holandia (stan 07.04.2021)
https://www.gov.pl/web/szwajcaria/covid-19–zasady-obowiazujace-w-szwajcarii (stan 07.04.2021)
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html (stan 07.04.2021)

Powrót do listy aktualności

Facebook