Państwowa Inspekcja Pracy w Czechach poinformowała, iż w związku z wprowadzeniem do obrotu prawnego ustawy 93/20017 będącej transpozycja dyrektywy Rady 2014/67 / UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 / WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej poprzez system wymiany informacji na rynku wewnętrznym, przewoźnicy świadczący usługi na terytorium Czech będą musieli spełniać szereg dodatkowych obowiązków.
W pierwszej kolejności pracodawcy muszą pamiętać o wyposażeniu kierowców w przetłumaczoną na język czeski umowę o pracę, kierowcy powinni też posiadać przy sobie Zaświadczenie A1 potwierdzające zgłoszenie do systemu ubezpieczeń społecznych. Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na to, że minimalna stawka godzinowa w Czechach wynosi ok. 11 zł jednakże w przypadku transportu może być ona wyższa i będzie wynosiła nawet 13 zł. Dodatkowo należy wskazać że, czeskie warunki płacy i pracy będą miały zastosowanie jeżeli okażą się dla pracownika bardziej korzystne pod względem:
a) maksymalnego czasu pracy i minimalnego okresu na odpoczynek,
b) minimalnej długości trwania urlopu w roku kalendarzowym lub jego proporcjonalnej części,
c) płacy minimalnej, odpowiadającej najniższemu poziomowi gwarantowanego wynagrodzenia oraz dopłaty za godziny nadliczbowe,
d) bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) warunków pracy pracownic będących w ciąży, pracownic karmiących piersią, pracownic do dziewiątego miesiąca po poradzie oraz zatrudnienia młodzieży,
f) równego traktowania pracowników płci żeńskiej i męskiej i zakazu dyskryminacji,
g) warunków pracy w przypadku zatrudnienia przez agencję.

 

Autor: Karolina Wierzchowska, prawnik Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Powrót do listy aktualności

Facebook