Hiszpania podjęła zdecydowane kroki, mające przyczynić się do ograniczenia zatorów w płatnościach za przewozy, z którymi boryka się obecnie cała branża transportowa. Za opóźnienia grożą kary rzędu maksymalnie nawet 30 000 euro, co w przeliczeniu na złotówki wynosi około 136 000 zł. Nowe prawo już obowiązuje – przepisy weszły w życie w tym miesiącu. Warto podkreślić, że objęły one tylko transport drogowy.

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskiej Federacji Związków Transportowych (Fenadismer), w sierpniu 2020 roku opóźnienia w płatnościach dotyczyły aż 65% przewozów. Przewoźnicy średnio oczekiwali na dokonanie płatności około 85 dni. 72% Klientów, na których ciążył obowiązek zapłaty, uiściła ją dopiero po upływie 90 dni. Od 3 października 2021 roku w Hiszpanii obowiązuje jednak akt prawny, którego celem jest ukrócenie tego typu praktyk. Kary za opóźnienia w płatnościach dotyczących przewozu drogowego towarów sięgają kilku, a w niektórych przypadkach nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy euro.

Kary za opóźnienia w płatnościach w Hiszpanii

Kary za opóźnienia w płatnościach za przewozy zostały uwarunkowane ceną transportu. Od października 2021 roku prezentują się one następująco:

Przy cenie transportu:

  • Mniejszej niż 1000 euro – kara wynosi od 401 do 600 euro,
  • W przedziale od 1000 do 1500 euro – kara wynosi od 601 do 800 euro,
  • W przedziale od 1501 do 3000 euro – kara wynosi od 801 do 1000 euro,
  • W przedziale od 3001 do 4000 euro – kara wynosi od 1001 do 2000 euro,
  • W przedziale od 4001 do 6000 euro – kara wynosi od 2001 do 4000 euro,
  • Przekraczającej 6000 euro – kara wynosi od 4001 do 6000 euro.

Kara za opóźnienie w płatnościach za przewóz wyniesie od 6001 do 18 000 euro, jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy dłużnik został ukarany karą administracyjną za jakiekolwiek wykroczenie o bardzo poważnym charakterze.

Nawet 30 000 euro grozi natomiast Klientom, którzy przekroczyli ustawowy termin płatności o ponad 120 dni lub w sytuacji, gdy brak wynagrodzenia za wykonaną usługę w dużym stopniu wpływa na zdolność finansową oraz wypłacalność przewoźnika.

Przekroczenie terminu płatności w transporcie – poważne lub bardzo poważne naruszenie

Należy również dodać, że zgodnie z przyjętą w Hiszpanii klasyfikacją, niedokonanie płatności w ustawowym terminie przyjętym w branży transportowej, jest traktowane jako poważne naruszenie, gdy:

  • Stroną zobowiązaną do uiszczenia opłaty nie jest konsument
  • Cena transportu jest równa lub niższa niż 3000 euro

Jeśli cena transportu przekroczy kwotę 3000 euro, wtedy też będziemy klasyfikować opóźnienie w zapłacie jako bardzo poważne naruszenie.

Opóźnienia  w płatnościach również w polskiej branży transportowej

Nie jest tajemnicą, że z zatorami w płatnościach boryka się od dawna również nasza, krajowa branża transportowa. Jak wygląda to w liczbach?

Klienci średnio dokonują płatności za usługę przewozu w ciągu 83 dni. Przy czym średni termin widniejący na fakturze wynosi 55 dni. W ostatnim kwartale 2020 r. opóźnienia w płatnościach dotknęły aż 62% firm. Niedokonywanie opłat w terminie generuje dla przedsiębiorców pracujących w branży transportowej szereg problemów i uciążliwości. Każde pojedyncze opóźnienie pociąga za sobą najczęściej kolejne. Rachunki, wynagrodzenia dla pracowników, naprawa i serwis pojazdów to tylko niektóre spośród nich.

Od początku 2020 roku w naszym kraju obowiązują jednak przepisy, które mają ograniczać powstawanie zatorów płatniczych. W ten sposób możliwe staje się wyraźne poprawienie płynności finansowej wielu narażonych na nie przedsiębiorców.

Od blisko dwóch lat stosujemy skrócone terminy płatności pomiędzy przedsiębiorcami oraz podmiotami, o których mowa w ustawie. Dla podmiotów publicznych wynosi on obecnie 30 dni. Wyjątkiem pozostają podmioty lecznicze, które mogą dokonać płatności w terminie 60 dni. Jeżeli wierzycielem są mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać natomiast 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

Inne, ważne zmiany wprowadzone na początku roku 2020 w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia powstawania zatorów płatniczych to m.in.: ulga za złe długi w PIT i CIT, wyższe wysokości odsetek za opóźnienia (11,5%), ułatwienie procedury zabezpieczenia roszczeń przez sąd w kwocie do 75 000 zł, zwiększone uprawnienia Prezesa UOKiK.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące opóźnień w płatnościach w branży transportowej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Transportową LEGALTRANS. Nasi specjaliści chętnie udzielą wszystkich niezbędnych informacji.

Powrót do listy aktualności

Facebook