Trybunał Sprawiedliwości UE w wydał w dniu 28.10.2020 wyrok, który pozwala firmom płacącym opłaty drogowe w ( MAUT ) Niemczech odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe.

Czego dotyczy dyrektywa 1999/62?

Dyrektywa 1999/62 nakłada na państwa członkowskie, które otrzymują  opłaty za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej, obowiązek ustalania wysokości tych opłat z uwzględnieniem wyłącznie kosztów infrastruktury.

WYROK TSUE  sprawie C-321/19 

Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-321/19 koszty związane z policją drogową nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu opłat z tytułu użytkowania transeuropejskiej sieci drogowej przez pojazdy ciężarowe.

Konsekwencje wyroku  TSUE w sprawie opłat drogowych.

Firmy transportowe, które płaciły opłaty drogowe w Niemczech w latach 2017-2020 mogą już dzisiaj kontaktować się z nasza Kancelarią w sprawie odzyskania pieniędzy. Maut był pobierany niezgodnie z prawem europejskim, a firmy transportowe, które od wielu lat płaciły wygórowane stawki, mogą żądać zwrotu.

Jaką kwotę zwrotu myta można otrzymać ?

Państwo niemieckie jest zobowiązane do zwrotu kwoty odpowiadającej 3,8% lub 6% wysokości uiszczonej opłaty drogowej. Maut, zgodnie z dyrektywą 1999/62 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, mógł  uwzględniać wyłącznie koszty infrastruktury, koszty budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci infrastruktury drogowej, tymczasem niemiecka opłata drogowa uwzględniała również koszty utrzymania policji drogowej.

Co może zrobić firma transportowa aby odzyskać MAUT.

Aby zwrócić opłatę za MAUT należy wszcząć postępowanie administracyjne o zwrot opłaty. Kancelaria Transportowa LEGALTRANS przeprowadzi całość postepowania w przedmiotowym zakresie występując w roli profesjonalnego pełnomocnika firmy transportowej.

KONTAKT Z KANCELARIĄ W SPRAWIE MAUT.

Aby rozpocząć  postępowanie I DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  proszę o kontakt telefoniczny 531 560 920 lub 791 694 777 lub  531 560 930.  

Powrót do listy aktualności

Facebook