Przedsiębiorca, pragnący rozpocząć działalnie w branży transportu ciężkiego, po założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej lub zarejestrowania spółki prawa handlowego, musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencje wspólnotową w zakresie przewozu rzeczy. Realizacja transportu bez zezwolenia może wiązać się z sankcją w wysokości 12 tyś zł.

Zezwolenie uprawnie przedsiębiorcę do realizowania usług przewozowych wyłącznie w granicach Rzeczpospolitej. Zezwolenie jest wydawane przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Koszt wydanie to 1000,00 zł.

Licencja wspólnotowa, potocznie określana jak licencja międzynarodowa jest wydawana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Licencja uprawnia do realizacji transportu na ternie Unii Europejskiej. Koszt wydania licencji to 4000,00 zł.

Wyróżnić również należy zezwolenia EKMT, które są zezwoleniami wielokrotnymi i wielostronnymi wydawanymi w ramach Grupy Transportu Drogowego Międzynarodowego Forum Transportowego ITF (dawna Europejska Konferencja Ministrów Transportu). Na ich podstawie można wykonywać przewozy między krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria. Zezwolenia EKMT są zezwoleniami wydawanymi na wielokrotny przejazd pojazdu na okres 1 roku.  Zezwolenie jest wydawane dla przedsiębiorcy, nie jest przypisane do konkretnego pojazdu, jednak w jednym czasie z zezwolenia może korzystać tylko jeden pojazd. Przewoźnicy świadczący usługi  transportowe do Rosji, Ukrainy lub do innych krajów z poza Unii Europejskiej korzystali już wcześniej z zezwoleń wydanych na wskazanej podstawie.

Przedsiębiorca, aby uzyskać licencje międzynarodową musi posiadać już zezwolenie  krajowe albo jednocześnie złożyć wniosek o jego wydanie. GITD jest uprawnione również do wydania zezwolenia krajowego, starostwo nie jest uprawnione do wydania licencji międzynarodowej. Optymalnie jest złożyć łączny wniosek do GITD.

Warunki, które należy spełnić aby uzyskać oba uprawnienia są bardzo zbliżone.

 1. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, aby spełnić wymaganą do licencji dobrą reputacji nie można być karanym za następujące przestępstwa:
 2. art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art.. – Kodeks karny,
 3. art. 586-589 – Kodeks spółek handlowych ,
 4. art. 522 i art. 523. – Prawo upadłościowe,
 5. art. 53-64 i art. 68 -o przeciwdziałaniu narkomanii,
 6. art. 399 i art. 400 – Prawo restrukturyzacyjne,
 7. Przedsiębiorca musi posiadać zaplecze finansowe, w kwocie odpowiadającej wysokości 9 tyś euro na pierwszy pojazd oraz 5 tyś euro na każdy następny pojazd. Aby wykazać posiadanie odpowiedniej sytuacje finansową można wykupić polisę ubezpieczeniową. Przedsiębiorca działający wcześniej w innej branży mogą okazać sprawozdanie finansowe.
 8. Przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią bazę eksploatacyjną dla swojego taboru. Baza to miejsce, spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. Umożliwia postój pojazdu,
  1. Umożliwia przeprowadzenie czynności ładunkowych,
  1. Umożliwia konserwacje pojazdów lub naprawę,
 9. W każdej firmie transportowej musi być osoba posiadająca uprawnienia zarządzającego transportem. Uprawnienia są stwierdzone Certyfikatem Kompetencji Zawodowych. Aby uzyskać certyfikat można:
  1. Skończyć studia lub studia podyplomowe, po których otrzymuje się certyfikat,
  1. Udać się na egzamin organizowany przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego)

Proces uzyskania licencji jest bardzo sformalizowany, oprócz podstawowych opisanych powyżej warunków do wniosku należy załączyć oświadczenia wymagane przez ustawę. Proces uzyskania licencji  warto scedować na profesjonalistów. 

Powrót do listy aktualności

Facebook