Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Możemy pokusić się o dość śmiałe stwierdzenie, że obecnie prowadzenie firmy transportowej i stała obsługa prawna powinny iść ze sobą w parze. Wynika to nie tylko z niepewnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, a przede wszystkim obszernego ustawodawstwa, jakiemu podlega ta branża.

Od kilku lat Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, stopniowo wdraża do swojego porządku prawnego kolejne przepisy Pakietu Mobilności, znacząco reorganizujące ten sektor. 

Nie są to jednak jedyne zmiany, z jakimi muszą mierzyć się polscy przewoźnicy, ponieważ regularnym reformom podlega i nasz, krajowy system prawny. Jeżeli nadal zastanawiają się Państwo, czy aby na pewno potrzebują wsparcia zaufanej kancelarii prawnej lub nie wiedzą, jak w praktyce przebiega taka współpraca, mamy nadzieję, że ten artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości.  

Czy firma transportowa potrzebuje wsparcia kancelarii prawnej? 

Na podstawie własnych obserwacji, długiej współpracy z przedstawicielami tej branży, a także bogatego doświadczenia, możemy udzielić na powyższe pytanie odpowiedzi twierdzącej. Współpraca z kancelarią prawną znacząco ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym i daje poczucie bezpieczeństwa, pewności co do obowiązującego systemu prawnego. W obliczu często zmieniających się przepisów i dynamicznej sytuacji gospodarczej z rozwiązania tego korzysta dzisiaj dlatego coraz to więcej podmiotów. 

Poszukując partnera do współpracy, niezwykle istotne jest to, aby zwrócić uwagę na specjalizację danej kancelarii, na co chcielibyśmy Państwa szczególnie uczulić. Nasza kancelaria prawna LEGALTRANS pozostaje ściśle ukierunkowana właśnie na obsługę prawną firm transportowych.

Wyróżnia nas biegła znajomość prawa przewozowego i transportowego, prawa handlowego, przepisów unijnych i Konwencji CMR – wszystkich najważniejszych aktów prawnych regulujących stosunki prawne pomiędzy uczestnikami zleceń transportowych. 

Przez cały czas jesteśmy również na bieżąco ze wszelkimi zmianami, nowościami. Możemy dzięki temu pomagać naszym klientom w płynnym przystosowywaniu się do nowych regulacji oraz szybko reagować na ewentualne problemy. 

Kompleksowa, stała obsługa prawna czy doraźna pomoc? 

Firmy, które nie posiadają w swoich strukturach wewnętrznych działów prawnych, mogą nawiązać współpracę z zewnętrzną kancelarią. Pojawia się jednak pytanie, czy bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie w takim przypadku stała obsługa prawna na wzór usługi outsourcingu, czy też tylko pomoc doraźna, na wypadek m.in. zdarzeń nagłych, takich jak problemy z zapłatą, uszkodzenie lub kradzież przesyłki. 

Wiele zależy w tym miejscu od indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności, aktualnych potrzeb. Zawsze zachęcamy dlatego do osobistego kontaktu w celu wypracowania jak najkorzystniejszej oferty. 

Nie jest tajemnicą, że im większa skala świadczonych usług transportowych i bardziej złożona struktura firmy, tym też większe stają się wymogi, jakim powinna ona sprostać. W takim przypadku co do zasady rekomendowanym będzie zawsze wybór stałej obsługi prawnej, najczęściej za zryczałtowaną stawkę miesięczną. 

Rozwiązanie to ma szereg zalet, ponieważ w tym modelu współpracy nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji przez cały czas, pomagając również w wielu codziennych sprawach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem transportowym. Stałą obsługą prawną mogą zostać objęte różne działy, na przykład księgowość, kadry i płace, menadżerzy i osoby piastujące kierownicze stanowiska, a nawet kierowcy. 

Warto także nadmienić, że zakres powierzanych nam obowiązków jest zawsze ustalany indywidualnie i dostosowywany do preferencji naszych klientów. Poza fachową opieką prawną jesteśmy gotowi zaproponować Państwu znacznie szersze wsparcie dla biznesu w postaci m.in. księgowości dla transportu, usługi ewidencjonowania czasu pracy kierowców, czy dostępu do najnowocześniejszej telematyki. 

Co obejmuje stała obsługa prawna firm transportowych? 

Niewątpliwą korzyścią stałej obsługi prawnej świadczonej przez naszą kancelarię LEGALTRANS, jest kompleksowy, szeroki zakres oferowanych w ramach niej usług. Poza reprezentacją sądową w sporach z kontrahentami, czy windykowaniem należności, wspieramy także naszych klientów w codziennych wyzwaniach, z jakimi muszą oni mierzyć się, działając w tej branży. Do najważniejszych należy: 

Obsługa umów transportowych 

Jedną z podstawowych usług, którą gwarantujemy firmom korzystającym ze stałej obsługi prawnej, jest pomoc w sporządzaniu i opiniowaniu umów transportowych, a także na etapach poprzedzających ich zawarcie, w szczególności w procesach negocjacyjnych

Rzetelne przygotowanie podłoża pod planowaną współpracę jest tutaj niezwykle istotne, ponieważ to w głównej mierze od konstrukcji i treści podpisanej umowy zależeć będzie to, jak ułożą się stosunki między stronami. Wsparcie w sporządzaniu umów odnosi się jednak nie tylko do współprac biznesowych, ale i do umów zawieranych z kierowcami (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne), wymagających nie mniejszej staranności i uwagi. 

Doradztwo prawne 

Stała obsługa prawna to ponadto doradztwo prawne z dziedzin prawa przewozowego, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, w zależności od zaistniałego problemu. Dla naszych klientów przygotowujemy również cykliczny alert prawny, czyli bezpośrednią informację o zmianach przepisów. Dzięki temu są oni na bieżąco zawiadamiani o najważniejszych reformach. 

Reprezentacja podczas kontroli 

Kolejną z usług, dostępną w ramach stałej obsługi prawnej, jest reprezentacja podczas kontroli drogowych oraz w siedzibie przedsiębiorcy. W pierwszym przypadku, gdy dojdzie do zdarzenia na drodze, nasi specjaliści pozostają w kontakcie telefonicznym z kierowcą lub dyspozytorem. Udzielają niezbędnych porad, pomagają w przygotowaniu odpowiednich pism, czy wnoszeniu sprzeciwu od niesłusznie nałożonych kar. 

W razie potrzeby, gdy kontrola odbywa się poza granicami kraju, kierowcy mogą liczyć także na dostęp do biura tłumaczeniowego lub telefonu alarmowego w celu uzyskania szybkiej porady. Na wypadek kontroli w siedzibie przedsiębiorcy zapewniamy z kolei reprezentację w kontakcie z organami, uczestniczymy w sporządzaniu i przygotowaniu wymaganych dokumentów, w tym ewentualnych pism odwoławczych. 

Szkolenia 

Nasza kancelaria prawna wraz z partnerami regularnie organizuje również merytoryczne szkolenia dla kadr zarządzających firmami transportowymi. Koncentrują się one w szczególności na najistotniejszych zmianach prawnych, jednakże swoim zakresem obejmują także inne zagadnienia, takie jak perspektywy stojące przed tą branżą i nowe, czekające ją wyzwania, czy nowiny z zakresu najnowszych technologii wykorzystywanych w transporcie. 

Powrót do listy aktualności

Facebook