Od 31 stycznia 2022 roku kierowcy mogą korzystać już z nowego, długo wyczekiwanego uprawnienia, przyznanego im na podstawie nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym. Są to zmiany, które wiążą się dla nich z oszczędnością czasu i pieniędzy, a dotyczą braku konieczności wymiany tablic rejestracyjnych na nowe po zakupie używanego pojazdu na terytorium kraju.

Do niedawna zakup nowego samochodu wiązał się z obowiązkiem wymiany tablic rejestracyjnych i uzyskaniem nowych numerów. Koszt najczęściej wydawanych przez urzędy tablic to wydatek wynoszący 80 zł. Wymóg ten nie dotyczył jedynie kierowców, którzy nabyli pojazd od osoby zamieszkującej w tym samym powiecie. Obecnie po zmianach możemy zachować dotychczasowe tablice niezależnie od tego, z jakiego obszaru Polski pochodzi zakupione auto.

Jakie warunki należy spełnić, aby zachować dotychczasowe tablice?

Aby móc jednak pozostać przy dotychczasowych tablicach, kierowcy muszą wystąpić ze stosownym wnioskiem i dopełnić określonych wymogów, na co bezpośrednio wskazuje znowelizowany art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jego treścią składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli:

  • pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
  • posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu rejestracji pojazdów oraz dystrybucji blankietów ust. 1 pkt 1 lit. a 
  • tablice są utrzymane w należytym stanie i pozostają czytelne (nie mogą być np. pogięte).

W takim przypadku starosta, który dokonuje rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz legalizuje dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

Jeżeli tablice nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ww. rozporządzenia, nie są utrzymane w należytym stanie, albo pozostają nieczytelne, kierowca powinien przerejestrować samochód i wystąpić z wnioskiem o wydanie nowych numerów.

Mając na uwadze powyższe przepisy, od 31 stycznia 2022 roku możemy pozostać wyłącznie przy tablicach z charakterystycznym, unijnym oznaczeniem, które zostały wprowadzone 1 maja 2006 roku. Możliwość zachowania nowych tablic nie dotyczy natomiast czarnych tablic rejestracyjnych, a także białych z flagą Polski zamiast symbolu UE.

Koniec kart pojazdu i nalepek kontrolnych

To nie koniec zmian przewidzianych dla kierowców. Na pozostałe z nich będziemy musieli jednak poczekać do 4 września 2022 roku. Wtedy też mają zostać wycofane nalepki kontrolne oraz karty pojazdu. Oznacza to dodatkowe oszczędności w kwocie wynoszącej blisko 100 zł. Po nowelizacji przepisów ustawy prawo u ruchu drogowym w portfelach kierowców planujących zakup używanego auta w Polsce pozostanie w sumie około 200 zł.

Powrót do listy aktualności

Facebook