Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Przewoźnicy drogowi muszą dbać o dobrą reputację, od której zależy przede wszystkim to, czy będą oni mogli nadal świadczyć swoje usługi. Niestety prowadzenie firmy transportowej zawsze wiąże się z określonym ryzykiem.

Nierzetelni kontrahenci, naruszający przepisy ruchu drogowego kierowcy zawodowi, brak stałych zleceń, zbyt wysokie koszty działalności – to tylko jedne z typowych problemów w tym sektorze. Są na szczęście sposoby, aby przynajmniej częściowo zabezpieczyć się na wypadek takich zdarzeń.

Firmom transportowym może pomóc dziś w szczególności stała współpraca z zaufaną kancelarią prawną, mądra i rzetelna księgowość, skrupulatne i prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy kierowców oraz dostęp do nowoczesnych urządzeń monitorujących flotę.

Wsparcie kancelarii prawnej

Nie ulega wątpliwościom, że aby działać w branży transportowej, trzeba znać regulujące ją przepisy. A tych jest naprawdę sporo. Z oczywistych względów nie można oczekiwać, aby kadry zarządzające, czy też wykonujący zlecenia kierowcy, odnajdywali się w nich w 100% biegle i na bieżąco dowiadywali się o wszystkich wprowadzanych zmianach.

Właśnie dlatego coraz to więcej firm transportowych współpracuje obecnie z kancelariami prawnymi, wyspecjalizowanymi w prawie przewozowym. Do takich podmiotów należy kancelaria LEGALTRANS, która od wielu lat świadczy usługi prawne na rzecz polskich przewoźników wykonujących zarówno przewozy krajowe, jak i międzynarodowe.

Szczególnie rekomendowanym modelem współpracy jest stała obsługa prawna, gwarantująca przedsiębiorcom najszerszy pakiet korzyści.

Dzięki wsparciu kancelarii LEGALTRANS firmy transportowe:

  • Zostają otoczone opieką prawną nie tylko w zdarzeniach nagłych, gdy dojdzie już do naruszenia przepisów lub wystąpienia konfliktu, ale i w codziennych sprawach związanych z prowadzeniem własnej działalności.
  • Są na bieżąco informowane o wszystkich wprowadzanych i planowanych zmianach w przepisach.
  • Zyskują dostęp do obszernej wiedzy ekspertów.
  • Mogą uczestniczyć w organizowanych przez partnerów szkoleniach.
  • Są reprezentowane w sądzie.
  • Uzyskują pomoc przy sporządzaniu i podpisywaniu umów transportowych oraz innych, wewnątrzzakładowych dokumentów.
  • Nie muszą obawiać się nierzetelnych kontrahentów, uchylających się od terminowych płatności.

Rzetelna księgowość i rachunkowość

Prowadzenie firmy transportowej to nie tylko pozyskiwanie nowych zleceń na przewóz towarów, ale i prowadzenie rzetelnej księgowości oraz rachunkowości, pozwalających zachować kontrolę nad obecną sytuacją finansową i wszystkimi zdarzeniami gospodarczymi.

Im większa skala działalności, tym też większe wymagania stawiane przed księgowymi. Podobnie jak w przypadku wyboru kancelarii prawnej, wybór biura księgowego również powinien zostać zawężony do firm, które przynajmniej w minimalnym zakresie znają tę branżę. Kancelaria LEGALTRANS dzięki współpracy z wieloma podmiotami związanymi z sektorem TSL jest gotowa zapewnić swoim klientom wsparcie i na tym obszarze.

Księgowość i rachunkowość dla firm transportowych obejmuje prowadzenie ksiąg handlowych, KPiR oraz wszystkich innych, wymaganych przepisami prawa ewidencji. To również sporządzanie i sprawdzanie sprawozdań finansowych, pomoc w ubieganiu się o zwrot podatku VAT z UE, przygotowywanie szeroko rozumianej dokumentacji płacowej, kontakt z organami administracji państwowej, doradztwo podatkowe, naliczanie wynagrodzeń oraz wiele innych.

Skrupulatne wywiązywanie się z tych zobowiązań zwiększa bezpieczeństwo i pewność prowadzenia działalności, a także nie naraża firmy na dotkliwe sankcje prawne i finansowe.

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy z branży transportowej jest prowadzenie ewidencji czasu pracy dla wszystkich zatrudnianych kierowców. Wymaga to jednak wiedzy, doświadczenia i znajomości regulujących tę sferę przepisów o czasie pracy.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy i rozliczanie kierowców należy do jednych z podstawowych usług oferowanych przez kancelarię prawną LEGALTRANS. Rzetelnie prowadzona w tym zakresie dokumentacja służy nie tylko prawidłowemu ustalaniu wynagrodzenia pracowników oraz innych świadczeń związanych z pracą, ale i pozwala na optymalizację kosztów oraz wykrywanie naruszeń i uchybień, tym samym ograniczając ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji określonych działań.

Nowoczesna telematyka

Branża transportowa na szeroką skalę korzysta z nowoczesnych technologii, którym zawdzięcza swój dynamiczny rozwój. Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo swojej firmy, nie wolno zapominać dlatego o posiadanej flocie, która przez większość czasu przebywa nie(stety) w trasie, poza główną siedzibą przedsiębiorcy. Jak w takim razie mimo to zachować nad nią kontrolę?

Odpowiedzią na to pytanie jest nowoczesna telematyka dla transportu. Urządzenia GPS, które pozwalają na śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym. Oferowane dzisiaj rozwiązania dostarczają jednak osobom zarządzającym firmami transportowymi znacznie więcej niż same informacje o ich aktualnym położeniu.

Informują m.in. o postoju, czasie prowadzenia pojazdu, momencie przekraczania granicy, stylu jazdy kierowcy, zużyciu paliwa. Pozwalają ponadto na stałą komunikację z prowadzącym ciężarówkę, dostęp do jego godzin pracy i odpoczynku, czy zdalny odczyt danych z tachografu.

Powrót do listy aktualności

Facebook