Search
Generic filters

Zakaz odbioru odpoczynku w kabinie na terenie Niemiec

24.05.2017

Zgodnie z przyjętą w dniu 31 marca 2017 r. przez Bundesrat zmianą w ustawie o kierujących pojazdami, w Niemczech od 25 maja 2017 roku odbiór przez kierowców regularnego, 45-godzinnego tygodniowego odpoczynku w kabinie będzie całkowicie zakazany. Przewidziane są również kary pieniężne za...

Czytaj dalej

Nowy sposób zgłaszania kierowców do Milog w 2017 r.

30.01.2017

Obowiązek wysyłania formularzy MiLoG poprzez faks zostanie zniesiony całkowicie. Dokładnie do trzydziestego czerwca bieżącego roku możliwe jest wysyłanie faksów pod numer wskazany na formularzu. Natomiast od stycznia tego roku osoby, które delegują swoich pracowników do Niemiec mają mo...

Czytaj dalej

Płaca minimalna w Austrii, stan na dzień 16.01.2017 r.

24.01.2017

1. Centralna Jednostka Koordynacyjna austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdziły, że przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgeset...

Czytaj dalej

SIPSI – czyli narzędzie do przekazywania zgłoszeń Loi Macron

16.01.2017

Temat płac minimalnych w Europie, od kilkunastu miesięcy stanowi źródło wielu problemów dla polskich przedsiębiorstw transportowych, ostatnim czasie krajem który przoduje w tym zakresie jest Francja. Jak już powszechnie wiadomo 07.04.2016 r. wydano dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania ...

Czytaj dalej

Zmiany w zakresie zgłoszeń Milog

26.12.2016

Zgodnie z informacjami podawanymi przez niemieckie organy obowiązek wysyłania formularzy MiLoG poprzez faks zostanie zniesiony całkowicie. Dokładnie do trzydziestego czerwca 2017 roku możliwe jest wysyłanie faksów pod numer wskazanym na formularzu. Natomiast od pierwszego stycznia 2017 roku o...

Czytaj dalej

Kodeks Pracy po nowemu, czyli istotne zmiany obowiązujące w 2017 r.

22.12.2016

Nowe regulacje w prawie pracy mają wejść w życie w 2017 r. Pierwsza zmiana przepisów dotyczy m.in. regulacji wewnątrzzakładowych. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników nie będzie zmuszony tworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Co więcej, dla pracodawcy...

Czytaj dalej

Kłopoty z wykonywaniem przewozów przez pracowników państw spoza UE

19.12.2016

Od kilku miesięcy przewoźnicy zaczęli sygnalizować problem z wykonywaniem przewozów przez pracowników państw spoza UE (szczególnie z Ukrainy) na terenie Niemiec oraz Republiki Francuskiej. Tamtejsze służby coraz częściej twierdzą, że aby wykonywać pracę na terenie Niemiec pracownik t...

Czytaj dalej

Nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy Rady – czyli skarga do TSUE przeciwko Polsce w sprawie nacisków na osie

12.12.2016

Kwestia dopuszczalnych w Polsce nacisków na osie stanowi nieustające źródło problemów dla przewoźników, bowiem Polska jest jedynym krajem w UE, w którym ruch normatywny pojazdów ciężarowych może zasadniczo odbywać się po niespełna 1,6% wszystkich dróg. Dnia 17.11.2016 r. Komisja Eur...

Czytaj dalej

Pierwsze kontrole płacy minimalnej Loi Macron już w polskich przedsiębiorstwach!

05.12.2016

W ślad za informacją podaną przez Transport Francais Representant, francuskie urzędy wszczęły pierwsze kontrole w przedsiębiorstwach przeprowadzane przez Ministere de Travail. A więc, na przestrzeni ostatnich kilku tygodni wśród Klientów Transport Francais Representant w zakresie określe...

Czytaj dalej

Facebook