Search
Generic filters

SIPSI – czyli narzędzie do przekazywania zgłoszeń Loi Macron

16.01.2017

Temat płac minimalnych w Europie, od kilkunastu miesięcy stanowi źródło wielu problemów dla polskich przedsiębiorstw transportowych, ostatnim czasie krajem który przoduje w tym zakresie jest Francja. Jak już powszechnie wiadomo 07.04.2016 r. wydano dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania ...

Czytaj dalej

Zmiany w zakresie zgłoszeń Milog

26.12.2016

Zgodnie z informacjami podawanymi przez niemieckie organy obowiązek wysyłania formularzy MiLoG poprzez faks zostanie zniesiony całkowicie. Dokładnie do trzydziestego czerwca 2017 roku możliwe jest wysyłanie faksów pod numer wskazanym na formularzu. Natomiast od pierwszego stycznia 2017 roku o...

Czytaj dalej

Kodeks Pracy po nowemu, czyli istotne zmiany obowiązujące w 2017 r.

22.12.2016

Nowe regulacje w prawie pracy mają wejść w życie w 2017 r. Pierwsza zmiana przepisów dotyczy m.in. regulacji wewnątrzzakładowych. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników nie będzie zmuszony tworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Co więcej, dla pracodawcy...

Czytaj dalej

Kłopoty z wykonywaniem przewozów przez pracowników państw spoza UE

19.12.2016

Od kilku miesięcy przewoźnicy zaczęli sygnalizować problem z wykonywaniem przewozów przez pracowników państw spoza UE (szczególnie z Ukrainy) na terenie Niemiec oraz Republiki Francuskiej. Tamtejsze służby coraz częściej twierdzą, że aby wykonywać pracę na terenie Niemiec pracownik t...

Czytaj dalej

Nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy Rady – czyli skarga do TSUE przeciwko Polsce w sprawie nacisków na osie

12.12.2016

Kwestia dopuszczalnych w Polsce nacisków na osie stanowi nieustające źródło problemów dla przewoźników, bowiem Polska jest jedynym krajem w UE, w którym ruch normatywny pojazdów ciężarowych może zasadniczo odbywać się po niespełna 1,6% wszystkich dróg. Dnia 17.11.2016 r. Komisja Eur...

Czytaj dalej

Pierwsze kontrole płacy minimalnej Loi Macron już w polskich przedsiębiorstwach!

05.12.2016

W ślad za informacją podaną przez Transport Francais Representant, francuskie urzędy wszczęły pierwsze kontrole w przedsiębiorstwach przeprowadzane przez Ministere de Travail. A więc, na przestrzeni ostatnich kilku tygodni wśród Klientów Transport Francais Representant w zakresie określe...

Czytaj dalej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ryczałtów za nocleg w kontekście już wypłaconych ryczałtów

30.11.2016

Całe środowisko transportowe odetchnęło z ulgą po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. (sygn. akt: K 11/15), w którym Trybunał stwierdził, że przepisy dające kierowcom wykonującym przewozy w transporcie międzynarodowym możliwość wnoszenia roszczenia o wypłat...

Czytaj dalej

Zmiany dotyczące ryczałtu dla kierowców za pracę w porze nocnej w przypadku płacy minimalnej

03.10.2016

Przepisy zobowiązują pracodawcę do wypłaty pracownikowi wypłatę wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu w wysokości nie niższej niż wynika to ze stosownego rozporządzenia wydawanego przez Radę Ministrów określonego jako minimalne wynagrodzenie. Minimalne wynagrodzenie za pra...

Czytaj dalej

Loi Macron – od 1 lipca 2016 obowiązek wyznaczenia swego przedstawiciela na terenie Francji.

17.05.2016

W dzisiejszym artykule przeanalizujemy kwestię konieczności powołania przedstawiciela do kontaktu ze służbami kontrolnymi w sprawach kontrolnych w związku z wprowadzeniem ustawy o płacy minimalnej na terenie Francji. Dnia 7 kwietnia 2016 roku został wydany dekret nr 2016-418 dotyczący de...

Czytaj dalej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową naprawdę ma sens!

06.05.2016

Choć z branżą związany jestem nie od dziś, mimo to za każdym razem z przerażeniem obserwuje jak wielu przedsiębiorców od wielu lat prowadzi swoje firmy w formie indywidualnej działalności pomimo znacznego wzrostu zarówno samych składników majątku, jak też rozszerzeniu profili swojej ...

Czytaj dalej

Facebook