Zapotrzebowanie na usługi transportowe stale wzrasta, a wraz z nim i zainteresowanie własną firmą transportową. Należy jednak pamiętać, że jest to branża dynamicznie się rozwijająca i zmieniająca, a przy tym regulowana przez liczne normy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego.

Z tego też względu nawet działalność na stosunkowo niedużą skalę często wymusza na przedsiębiorcach potrzebę skorzystania z dodatkowego wsparcia ekspertów. Mowa tu w szczególności o kompleksowej obsłudze prawnej, na którą decyduje się dzisiaj coraz to więcej przewoźników.

Zakładanie i prowadzenie firmy transportowej różni się od innych rodzajów działalności. Otworzenie firmy transportowej związane jest przede wszystkim z dopełnieniem licznych formalności. Poza samą rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki w odpowiednio CEIDG lub KRS wymagane będzie także uzyskanie określonych w przepisach prawa licencji na transport drogowy i zezwoleń.

Różnych, w zależności od środka transportu, rodzaju wykonywanych przewozów oraz obszaru, na jakim będą świadczone usługi.

Skomplikowane ustawodawstwo i niepotrzebne koszty ? Stała obsługa prawna pomoże Tobie

Mimo że z początku objęcie firmy transportowej obsługą prawną może zdawać się czymś zbędnym, generującym tylko dodatkowe, niepotrzebne koszty, prędzej czy później, jak pokazuje praktyka, wsparcie prawne okazuje się konieczne.

Już od samego początku warto zdawać sobie sprawę z tego, że branżę tę charakteryzuje bardzo obszerne i skomplikowane ustawodawstwo. Nie sposób dlatego oczekiwać, że każdy przedsiębiorca będzie dysponować czasem potrzebnym na dokładne zapoznanie się i naukę wszystkich przepisów. A te, warto podkreślić, zmieniają się często. I nie są z reguły nowelizacje drobne, o nieznaczącym charakterze.

Dlaczego firmy transportowe potrzebują stałej obsługi prawnej?

Na sukces w branży transportowej składa się wiele czynników. Nowoczesna flota, dostęp do zaawansowanych technologii, pewna grupa klientów – czasami nawet i one nie będą wystarczające, jeśli do niedociągnięć i uchybień dochodzi regularnie na innych polach.

Szczególnej uwagi wymagają przede wszystkim liczne zobowiązania przewoźników względem swoich kontrahentów i organów państwowych, wynikające z aktualnych przepisów. Za ich naruszenie przedsiębiorcom grozi wiele negatywnych konsekwencji zarówno finansowych, jak i natury prawnej.

Z problemami tymi nie muszą borykać się jednak firmy, które zdecydowały się na współpracę z wyspecjalizowanymi w prawie transportowym kancelariami, takimi jak zespół ekspertów LEGALTRANS.

Stała obsługa prawna oznacza dla przewoźników:

  • łatwiejsze prowadzenie i zarządzanie firmą transportową,
  • poczucie bezpieczeństwa prawnego,
  • gwarancję terminowego i prawidłowego wywiązywania się ze wszystkich nakładanych na nich obowiązków,
  • pomoc na każdym etapie prowadzenia działalności – przy rejestracji firmy, podpisywaniu nowych umów i pozyskiwaniu nowych klientów, na wypadek pojawienia się problemów z nierzetelnymi kontrahentami, czy w momencie naruszenia norm krajowych i zagranicznych,
  • regularny alert prawny dotyczący wszystkich najistotniejszych wydarzeń w branży oraz zmian w przepisach,
  • dostęp do wiedzy eksperckiej i stałe wsparcie specjalistów.

Stała obsługa prawna z kancelarią LEGALTRANS

Stała obsługa prawna to podstawowa, główna z usług świadczonych przez naszą kancelarię transportową LEGALTRANS.

Rekomendujemy ją wszystkim przewoźnikom, którym zależy na kompleksowym, regularnym i nieprzerwanym wsparciu naszych ekspertów. Wsparciu gwarantowanym nie tylko na wypadek zdarzeń nagłych, ale i przy codziennych sprawach związanych z prowadzeniem własnej firmy transportowej.

Co wyróżnia stałą obsługę prawną oferowaną przez ekspertów LEGALTRANS?

  • Jest to najbardziej obszerna, złożona usługa, obejmująca w szczególności pomoc w sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji transportowej, reprezentację procesową, windykację należności, wsparcie podczas kontroli drogowej i w siedzibie przedsiębiorstwa.
  • Poza wsparciem prawnym na stałą obsługę składa się także szereg dodatkowych usług, takich jak: alert prawny, dostęp do organizowanych przez kancelarię szkoleń merytorycznych, wsparcie księgowe i tłumaczeniowe, analizy, audyty.
  • Usługa ta jest skierowana do pracowników i osób różnego szczebla i o różnych kompetencjach – kierowców, spedytorów, dyspozytorów, działów kadrowych i księgowych, kadr menadżerskich, zarządzających.
  • W każdym przypadku zakres stałej obsługi zostaje dostosowany indywidualnie do aktualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa wraz z możliwością modyfikacji przyjętych założeń w dowolnym momencie.

Decydując się na stałą obsługę prawną, mogą liczyć Państwo na wsparcie naszych specjalistów w każdej istotnej dla ochrony interesów firmy sprawie. To jedyna taka oferta, która jest gotowa zagwarantować każdemu przewoźnikowi poczucie maksymalnego bezpieczeństwa, a także komfort przy podejmowaniu wszystkich decyzji biznesowych.

Z kancelarią prawną LEGALTRANS żadne przedsiębiorstwo transportowe nie zostanie zaskoczone nagłymi zmianami przepisów, czy nieprzyjemnymi sankcjami, jakie mogą zostać nałożone w związku z niedopełnieniem swoich zobowiązań. Zapraszamy do kontaktu!

Powrót do listy aktualności

Facebook