Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Przedsiębiorcy transportowi od dawna wiedzą, iż optymalną formą prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wiele firm posiada rozbudowaną strukturę, składając się z działalności gospodarczej rejestrowanej w CEIDG, spółki rejestrowanej w KRS oraz często trzeciego podmiotu będącego spółką lub działalności prowadzoną przez członka rodziny. Zapewnia to optymalne wykorzystanie zasobów, bezpieczeństwo oraz często korzyści podatkowe.

Grupa firmy jest zarządzana przez ten sam zespół pracowników biurowych, korzysta z jednego lokalu, a kierowcy są wymieniani między samochodami zarejestrowanymi w różnych firmach. Wskazany model pozornie stanowi jedną całość lecz formalnie są to różne podmioty gospodarcze, mniej lub bardziej powiązane. Właściciele tak działających grup firm, często zapominają lub świadomie ignorują fakt, że  pracownik nie może wykonywać pracy na rzecz innego podmiotu gospodarczego niż u którego  jest zatrudniony. Nie można wynajmować/wypożyczać/dzierżawić pracowników bez zgody uprawnionego organu.

Chodzi o sytuacji gdy kierowca jest zatrudniony u Pana Malinowskiego a zlecenie transportowe, dokument cmr, licencja transportowa oraz pojazd stanowią własność lub są wydane na transMalinowski sp. z o.o.. Wskazany schemat działania jest nieprawidłowy i narażający firmę na konsekwencje finansowe i karne. Jedynie agencje pracy mogą udostępnić lub wynająć pracownika. Dokonywanie czynności zastrzeżonych dla agencji pracy jest zagrożone sankcja w wysokości od 3 000,00 zł do 100 000,00 zł. Aktualnie, zauważany jest wzrost kontroli w tym zakresie.

Wynajmować pracowników może jedynie agencja pracy tymczasowej, aby się nią stać przedsiębiorca musi zarejestrować firmę w  rejestrze KRAZ. Rejestracja wymaga przygotowania i złożenia formalnie poprawnego wniosku oraz spełniania łącznie następujących przesłanek; nie możesz zalegać z podatkami oraz składkami ZUS; nie możesz być karany; firma nie może być w likwidacji lub nie może być ogłoszona jej upadłość. Wniosek o dokonanie wpisu należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Opłata od wniosku wynosi 200,00 zł.

Zalecamy przenalizowanie modelu biznesowego, jeśli okaże się że ze względów logistycznych i zachowania ciągłości operacji transportowych wymiana pracowników miedzy powiązanymi firmami jest konieczna zalecamy dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia czyli w KRAZ.

Powrót do listy aktualności

Facebook