Publikacje prawne kancelarii

Search
Generic filters
Figurka prawa w samochodzie ciężarowym - prawo transportowe.

Prosta spółka akcyjna od 01.07.2021 r.

12.08.2021

1 lipca 2021 r. w obrocie prawnym pojawiła się nowa, trzecia już spółka kapitałowa – prosta spółka akcyjna (PSA), będąca specyficznym połączeniem spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwotnie przewidywano, że zostanie ona wprowadzona 1 marca br., jednak ...

Czytaj dalej

Różnice pomiędzy prokurentem, a pełnomocnikiem na gruncie KSH

20.02.2017

Prokurent to inaczej pełnomocnik handlowy przedsiębiorcy ujawniany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prokurentem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a więc jedynie osoba pełnoletnia). Prokurentem nie może być członek rady nadzorczej lu...

Czytaj dalej

Niekorzystna dla polskich firm narada dziewięciu europejskich ministrów transportu

06.02.2017

31 stycznia 2017 r. w Paryżu, odbyła się narada dziewięciu europejskich ministrów transportu tj. Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Luksemburga, Norwegii i Szwecji. Podpisali oni deklarację nazwaną „Sojuszem Drogowym”, która zawiera propozycje nowych regulacji w międzynar...

Czytaj dalej

Kodeks Spółek Handlowych po nowemu, czyli istotne zmiany obowiązujące w 2017 r.

09.01.2017

Jedna ze zmian dotyczy modyfikacji przepisów stanowiących o kadencji członków zarządu spółek kapitałowych. Zmianie ulega więc art. 157,202 oraz 304, które otrzymują nowe brzmienie. Zmiana dotyczy w szczególności okresu na jaki przyznaje się kompetencje do wykonywania praw i pełnienia ...

Czytaj dalej

Zabezpieczenie firmy transportowej poprzez zmianę jej formy prawnej

10.10.2016

Tylko w I kwartale 2015 r. sądy wydały postanowienia o upadłości 184 polskich przedsiębiorstw, to liczba o 3 proc. wyższa od wyniku po I kw. 2014 r.  Największy zaś wzrost upadłości zanotowała właśnie branża transportowa (aż +86 proc. r/r w kolejnych badanych kwartałach lat 20...

Czytaj dalej

Facebook