Firmy transportowe mogą spodziewać się złagodzenia ograniczeń w zakresie wynajmu ciężarówek i samochodów dostawczych za granicą bez kierowców z innego państwa Wspólnoty. Parlament Europejski na początku kwietnia br. przyjął odpowiednie przepisy, które wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Kraje członkowskie zyskają 14 miesięcy na przygotowanie się do nowych regulacji. 

Do tej pory państwa UE w indywidualny sposób regulowały kwestie dotyczące wynajmu ciężarówek bez kierowców z innego kraju członkowskiego. Przepisy przyjęte przez Brukselę w minionym miesiącu ujednolicą to zagadnienie, a także złagodzą obecnie istniejące ograniczenia. 

Korzystanie z wynajętych pojazdów za granicą przez co najmniej 2 miesiące w roku 

Nowe przepisy zezwalają firmom transportowym na użytkowanie wynajmowanych i zarejestrowanych w innym kraju członkowskim UE samochodów dostawczych i ciężarowych przez co najmniej 2 miesiące w roku bez konieczności korzystania z usług kierowców wynajętych w innym państwie Wspólnoty. Członkowie UE w ramach wypracowanego pod koniec 2021 r. porozumienia nie zgodzili się na pełne otwarcie rynku, tj. możliwość wynajmu ciężarówek przez cały rok, co zostało podyktowane ryzykiem zakłóceń fiskalnych.  

Po 30 dniach korzystania z takich pojazdów państwa UE będą mogły jednak wymagać ich rejestracji zgodnie ze swoim prawem krajowym. Przepisy nakładają również na firmy obowiązek w postaci zgłaszania wykorzystania wynajmowanych pojazdów władzom krajowym, co pozwoli zachować kontrolę nad legalnością działań przewoźników. Wynajmowane samochody zgodnie z nowymi regulacjami nie powinny stanowić więcej niż 25% całej floty pojazdów ciężarowych używanej w danym przedsiębiorstwie. 

Wypracowane porozumienie i przyjęte w jego następstwie przepisy mają na celu ułatwienie i umożliwienie przewoźnikom oraz firmom leasingowym i wynajmującym zaspakajanie sezonowych, krótkoterminowych potrzeb. Zwiększają także swobodę przedsiębiorczości oraz pozwalają na jak najlepszą alokację zasobów. Bruksela zakłada ponadto, że złagodzenie ograniczeń w zakresie wynajmu pozwoli realizować cele klimatyczne UE. Należy mieć bowiem na względzie, że wynajmowane samochody ciężarowe i dostawcze są z reguły nowsze, a co się z tym wiąże – w mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko. 

Powrót do listy aktualności

Facebook