Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Specjalne regulacje dotyczące wjazdu oraz przemieszczania się w związku z sytuacją pandemiczną obowiązują również na Litwie, Łotwie oraz w Belgii. W tym artykule prezentujemy najważniejsze, aktualne informacje dotyczące przejazdu przez granicę oraz wymaganych w tych krajach dokumentów.

LITWA

Pracownicy firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów, przekraczając granicę z Litwą, nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu na COVID-19, pod warunkiem, że ich pobyt w tym kraju nie przekracza 72h.

Ważne: Pracownicy tych firm powinni jednak pozostać w izolacji oraz unikać kontaktu z innymi osobami, od czasu wjazdu na Litwę do czasu jej opuszczenia, nie dłużej niż przez 10 dni. Wyjątkiem są tu przewoźnicy, zatrudnieni w międzynarodowym transporcie drogowym, którzy przybywają na Litwę na kilka godzin.

Każda z osób, która planuje udać się na Litwę, jest także zobowiązana do zarejestrowania się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego. Ankietę znajdziemy pod adresem: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.

ŁOTWA

Do 06.04.2021 w kraju tym obowiązuje stan nadzwyczajny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Łotewskiej nr 360  „Środki bezpieczeństwa epidemiologicznego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19” zawodowi kierowcy ciężarówek są zwolnieni z obowiązku wykonania testu na COVID-19, gdy zostanie spełniony jeden z dwóch wskazanych warunków:

  1. Przewoźnik wykonujący obowiązki służbowe, w tym prace związane z załadunkiem i rozładunkiem, opuści Łotwę w ciągu 72 godzin od wjazdu. Po przekroczeniu tego czasu kierowca musi wykonać test w tym kraju.
  2. Czas pobytu przewoźnika w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni. Aktualna lista takich państw znajduje się na stronie: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0.

W innych przypadkach zawodowi kierowcy ciężarówek są zobowiązani posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 72h przed przyjazdem do kraju. Przy wjeździe do Łotwy ważne są tylko testy PCR (CRK).

Po przekroczeniu granicy przewoźnicy są również zobowiązani do przestrzegania następujących środków ostrożności: zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, ograniczenia kontaktu z innymi osobami, zachowania ostrożności podczas pracy, nienarażania się na ryzyko infekcji.  

Kierowcy zawodowi pozostają ponadto zwolnieni z obowiązku kwarantanny.

Pamiętaj: Osoby świadczące usługi transportowe, podobnie jak wszyscy przybywający na Łotwę, muszą wypełnić ankietę, znajdującą się na stronie: covidpass.lv oraz przy przekraczaniu granicy pokazać straży otrzymany kod QR. Formularz należy wypełnić nie wcześniej niż na 48 godzin przed przejazdem przez granicę.

BELGIA

Pracownicy sektora transportowego lub dostawcy usług transportowych od 8 marca 2021 nie są zobowiązani do wypełnienia Formularza Lokalizacji Pasażera (PFL). Zwolnienie odnosi się do załadunków, rozładunków, a także tranzytu. Posiadanie takiego formularza nie jest konieczne jedynie wtedy, gdy pobyt na terenie Belgii nie przekracza 48h.

Osoby zajmujące się przewozem osób powinny żądać od pasażerów okazania dowodu wypełnienia formularza PFL. W przypadku jego braku są zobowiązane do odmowy wpuszczenia takiej osoby na pokład.

Kierowcy wciąż muszą jednak posiadać przy sobie oświadczenie honorowe, w którym wskazuje się powód pobytu w Belgii. Dostępne tutaj: https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel.

W godzinach od 00:00 do 5:00 (Flandria) oraz 22:00 do 6:00 (Bruksela i Walonia) obowiązuje godzina policyjna. Przemieszczanie się w tym czasie jest zabronione, z wyjątkiem nagłych przypadków zdrowotnych, wykonywania obowiązków służbowych oraz przemieszczania się między domem a pracą. Przepisy nie nakładają na przewoźników obowiązku posiadania specjalnego dokumentu, jednakże stosowne zaświadczenie może ułatwić nam udokumentowanie takiej potrzeby. Przykładowe formularze znajdziemy na stronie: https://febetra.be/belgie/.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/litwa/litwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu (stan 02.04.2021)
https://www.gov.pl/web/lotwa/zasady-wjazdu-na-lotwe-zawodowych-kierowcow-ciezarowek (stan 02.04.2021)
https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu (stan 02.04.2021)
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/belgia (stan 02.04.2021)
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#006 (stan 02.04.2021)

Powrót do listy aktualności

Facebook