Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu Prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego. W 2008 roku została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w obsłudze inwestycji VC/PE, obsłudze spółek z branży nowych technologii (aplikacje i programy komputerowe, e-commerce, biotechnologia, energetyka i branża paliwowa), specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu i nowych mediów (branże kreatywne, prawne aspekty e-commerce i e-marketingu, start-up’y). Autorka wielu publikacji i szkoleń z zakresu prawa nowych technologii.

Facebook