Prawnik, Specjalista ds. spółek handlowych

Doktorant z zakresu prawa spółek handlowych na Wydziale Prawa, Administracji I Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  . Absolwent Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Tytuł magistra nauk prawnych uzyskał broniąc pracy pod tytułem ,,Umowa przewozu jako umowa o świadczenie usług transportowych – Contract of carriage as transportation services agreement” . Znawca branży Transport Spedycja Logistyka . Specjalista z zakresu prawa transportowego oraz prawa przewozowego . Jego pasją są dalekie wędrówki po górach, sporty siłowe oraz motoryzacja.

Dane kontaktowe:
 lukasz.medaj@kt-legaltrans.pl
  +48 531-560-920

Facebook