Prawnik, Dyrektor Działu Stałej Obsługi Prawnej

Słuchacz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Logistyki i transportu drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie – tytuł magistra uzyskany obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa międzynarodowego. Ukończył Macomb’s Business Management Program studia licencjackie z zarządzania, uzyskując tytuł Bachelor of Business Administration (BBA) na Macomb Community College USA. Ukończył aplikację prawniczą składając egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. Posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy oraz osób. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań windykacyjnych. W Kancelarii Transportowej LEGALTRANS pełni role dyrektora działu prawnego oraz członka zarządu. Autor wielu publikacji oraz prelekcji z zakresu prawa transportowego oraz prawa cywilnego. Autor wielu publikacji oraz prelekcji z zakresu prawa transportowego.

Dane kontaktowe:
 maciej.bronski@kt-legaltrans.pl
  +48 791-694-777

Facebook