PRAWNIK, SPECJALISTA DS. EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista prawa pracy w transporcie drogowym. W Kancelarii Transportowej LEGALTRANS odpowiedzialny za zagadnienia związane zarówno z krajowymi jak i unijnymi regulacjami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Prelegent szkoleń z zakresu stosowania rozporządzeń unijnych, dyrektyw oraz ustawodawstwa krajowego związanego z normami czasu pracy kierowców w ruchu drogowym. Na co dzień w Kancelarii wykonuje ewidencje czasu pracy zarówno dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych czy też dla przedsiębiorców.

Dane kontaktowe:
 piotr.zaszczudlowicz@kt-legaltrans.pl
  +48 531-560-940

Facebook