DOKTOR NAUK PRAWNYCH, SPECJALISTA DS. PRAWA PRACY

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek prawo. W Kancelarii Transportowej LEGALTRANS zajmuje się kwestiami związanymi z prawem pracy kierowców wykonujących przewozy drogowe, w tym czasem pracy oraz jego ewidencjonowaniem. Autor licznych artykułów o tematyce transportowej. Prelegent szkoleń z zakresu stosowania przepisów prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego dotyczących czasu pracy i delegowania kierowców.

Dane kontaktowe:
 piotr.zaszczudlowicz@kt-legaltrans.pl
  +48 531-560-940

Facebook