Zgodnie z wyrokiem z dnia 28.10.2020r. o sygn. akt.  C-321/19  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się niemiecką opłatą za przejazdy drogowe dla pojazdów ciężarowych. W 2011r. polska firma spedycyjna wniosła pozew o zwrot opłat za przejazd. Trybunał orzekł, że opłaty związane z utrzymaniem policji drogowej nie mogą być wliczane przy pobieraniu opłaty w Niemczech, tym samym stwierdzając zasadność roszczenia.

W 2005r. na autostradach federalnych wprowadzona została opłata za przejazd dla pojazdów ciężarowych, przez wzgląd na to, że to zwłaszcza pojazdy ciężarowe powodują uszkodzenia i zużycie dróg. Według Ministerstwa Transportu oznaczało to zmianę systemową – państwo niemieckie odeszło od finansowania sieci dróg głównych z podatków na rzecz finansowania ich przez ich użytkowników.

Zarzut nieprawidłowego naliczania opłat drogowych w Niemczech

Zdaniem polskiej firmy stawki za opłaty za przejazdy w latach 2010-2011 naruszały dyrektywę unijną ws. kosztów infrastruktury drogowej. TSUE przychylił się do powyższego twierdzenia, stwierdzając że uwzględniać należy wyłączeni koszty infrastruktury, tj. budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci drogowej. Zatem koszty związane z policją drogową nie mogą być uznawane za koszty eksploatacji w rozumieniu omawianej dyrektywy.

Również zgodnie ze stanowiskiem rzecznika generalnego TSUE koszty utrzymania policji drogowej nie należą do kosztów infrastruktury. Według rzecznika, co za tym idzie również TSUE, każde, nawet niewielkie przekroczenie kosztów infrastruktury stanowi naruszenie prawa unijnego.

Rząd federalny wystąpił z wnioskiem o ograniczenie w czasie skutków wyroku na niekorzyść państwa niemieckiego, jednakże sędziowie TSUE pozostali nieugięci oraz oddalili powyższe żądanie. W trakcie rozprawy podano kwotę rzędu 200 mln euro rocznie na wydatki związane z policją drogową, co nie było wystarczające aby udowodnić „ryzyko poważnych reperkusji ekonomicznych” przez państwo niemieckie. 

Jak odzyskać część opłat drogowych MAUT?

W związku z powyższym otwiera to drogę do odzyskiwania należności za część opłat drogowych MAUT dla polskich przedsiębiorców transportowych. Aby zwrócić opłatę za koniecznym jest wszczęcie postępowania administracyjnego. Kancelaria Transportowa LEGALTRANS z wieloletnim doświadczeniem przeprowadzi całość postępowania w przedmiotowym zakresie występując w roli profesjonalnego pełnomocnika firmy transportowej. 

Powrót do listy aktualności

Facebook