Wyrok C-321/19

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 28.10.2020r. wydał wyrok o sygn. akt.  C-321/19 ws. nieprawidłowego naliczania opłat za przejazd pojazdów ciężarowych w Niemczech. Zgodnie z powyższą decyzją, koszty które związane były z utrzymaniem policji drogowej nie mogą być uwzględniane przy obliczaniu opłat za przejazdy z tytułu  użytkowania transeuropejskiej sieci drogowej przez pojazdy ciężarowe. Zgodnie z niemieckimi przepisami podstawę kosztów za opłaty drogowe MAUT stanowią koszty infrastruktury, a te związane z utrzymaniem policji drogowej do takich nie należą.

Pozew o zwrot opłat za przejazdy po niemieckich drogach

Sprawa zapoczątkowana w 2011r. dzisiaj przynosi efekty oraz otwiera drogę do wnioskowania o zwrot części kosztów dla wszystkich przedsiębiorców uiszczających opłaty drogowe w Niemczech. Jedna z polskich spółek zajmująca się transportem towarów, również z Niemczech w 2011r. wniosła pozew o zwrot opłat za powyższe przejazdy. Według spółki opłaty za przejazd były sprzeczne z prawem unijnym, ponieważ zgodnie z dyrektywą unijną w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, koszty utrzymania policji drogowej nie zaliczają się do powyższych.

Pytanie do TSUE w sprawie MAUT

Niemiecki Sąd Odwoławczy [Oberverwaltungsgericht fur das Land Nordrhein-Westffalen] zwrócił się z zapytaniem do TSUE o zgodność dyrektywy oraz uwzględnianienie kosztów związanych z utrzymaniem policji drogową. We wspomnianym wyżej wyrok, Trybunał stwierdził,że podstawą opłat mogą być tylko i wyłącznie „koszty infrastruktury”. Co za tym idzie, koszty te odnoszą się jedynie do tych, poniesionych w związku z eksploatacją danej infrastruktury. W rozumieniu dyrektywy, koszty utrzymania policji nie mogą zostać uznane za koszty eksploatacji, ponieważ odpowiedzialność za ich utrzymanie ponosi państwo. Decyzją TSUE z poprzedniej środy koszty wliczone ws. opłat za przejazdy drogowe wynoszą jedynie niewielki procent całości ( od 3,6% do 6%), jednakże każda firma z dniem wydania wyroku może żądać zwrotu powyższej kwoty, wyliczonej na podstawie miesięcznie dokonywanych opłat za przejazdy drogowe w Niemczech od stycznia 2017r.

Pomoc w odzyskaniu części opłat drogowych MAUT

Jako Kancelaria z wieloletnim doświadczeniem ws. odzyskiwania należności od zagranicznych podmiotów oraz postępowań przed zagranicznymi organami administracyjnymi,wraz z współpracującym z Nami profesjonalnym pełnomocnikiem z Niemczech świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania opłat drogowych MAUT.

Powrót do listy aktualności

Facebook