Od 21 sierpnia 2023 roku tachografy otrzymają nowe funkcje, które przede wszystkich będą wspierać inspektorów przy kontroli czasu jazdy i odpoczynku kierowców. Szereg zmian wynika z przepisów pakietu mobilności.

Pierwotnie obecnie znane tachografy inteligentne pierwszej generacji miały mieć możliwość aktualizacji, aczkolwiek przez zmiany w zabezpieczeniu sygnału lokalizacji konieczna będzie wymiana podzespołów, a więc i całego tachografu.

Co istotne, przepisy mają zastosowanie wyłącznie w międzynarodowym transporcie towarów, a więc nie nakazują wymiany tachografów, które będą używane jedynie w ruchu krajowym.

Lista nowych/zmienionych funkcji:

Inteligentne tachografy drugiej generacji wyposażono w liczne funkcje, oto najważniejsze z nich:

  • automatyczna rejestracja przekroczeń granic oraz aktywności takich jak załadunek/rozładunek
  • możliwość aktualizacji oprogramowania tachografów w razie zmian w przepisach
  • zwiększenie pojemności przechowywanych danych, tak aby była możliwość kontroli danych z 56 dni
  • dopuszczalność integracji z zewnętrznymi systemami transportowymi

Dodatkowo, nowe tachografy mają za zadanie zbierać dane i korzystać z technologii, dzięki którym trudniejsze stanie się fałszowanie ich zapisów. Urządzenia wykryją m.in. używanie magnesu oraz wadliwe działanie czujników ruchu.

Harmonogram wprowadzania nowych tachografów:

  • od 21 sierpnia 2023 roku – obowiązkowy montaż tachografów w nowo rejestrowanych pojazdach wykonujących transport międzynarodowy
  • do 31 grudnia 2024 roku – wszystkie tachografy analogowe oraz cyfrowe (nieinteligentne) w pojazdach w ruchu międzynarodowym będą musiały zostać wymienione na nowe tachografy inteligentne drugiej wersji
  • od 20 sierpnia 2025 roku – wszystkie samochody ciężarowe wykorzystywane w transporcie międzynarodowym będą musiały zostać wyposażone w nowe tachografy drugiej wersji
  • od 1 lipca 2026 roku – wejdzie w życie obowiązek posiadania nowych tachografów w przewozach busem (transport pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5t)

Powrót do listy aktualności

Facebook