Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Kierowcy, którzy w 2022 roku planują podróż do Niderlandów, muszą przygotować się na duże zmiany. Od nowego roku do stref ekologicznych w kraju będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy spełniające normę Euro 6. Zmiany w tym zakresie do 2026 roku zamierza wprowadzić również jedno z największych miast we Francji – Lyon.

W związku z zapowiadanymi restrykcjami, od 1 stycznia 2022 roku do stref ekologicznych 14 holenderskich miast nie wjadą już ciężarówki z silnikiem diesla o klasie emisji 4 i 5. Dostęp będzie możliwy tylko dla samochodów zgodnych z najnowszą europejską normą Euro 6 oraz pojazdów elektrycznych. Holenderskie przepisy przewidują jednak w tym zakresie pewne wyjątki.

Strefy ekologiczne w Niderlandach

Strefa ekologiczna to obszar, na który nie mogą wjeżdżać niektóre pojazdy z silnikami wysokoprężnymi o określonych klasach emisji. Ustanawia się je w celu poprawy jakości powietrza na danym obszarze.

Strefy ekologiczne w Niderlandach znajdują się obecnie na terenie 13 miast: Amsterdam, Haga, Breda, Arnhem, Eindhoven, Delft, Utrecht, Rijswijk, Leiden, Rotterdam, Tilburg, Maastricht, ‘s-Hertogenbosch.

Od nowego roku do listy miast ze strefami ekologicznymi dołączy również Haarlem.

Wyjątki od zakazu wjazdu do stref ekologicznych

Od ogólnego zakazu wyjazdu do stref ekologicznych samochodów z silnikiem diesla o normie niższej niż Euro 6 wprowadzono pewne wyłączenia.

Holenderski Związek Transportu i Logistyki poinformował, że przedsiębiorcy, którzy będą korzystać ze stref ekologicznych jedynie sporadycznie, mogą zwrócić się z prośbą do właściwej gminy o jednodniowe zwolnienie dla samochodów ciężarowych, które nie spełniają warunków normy Euro 6. Z takim wnioskiem mogą oni wystąpić maksymalnie 12 razy w roku.

Możliwość skorzystania we wszystkich gminach z tymczasowego zwolnienia wynika z dłuższych terminów dostaw nowych samochodów ciężarowych z normą Euro 6.

Dokładne warunki zwolnienia znajdują się na stronie internetowej każdej gminy. Kierowcy, którzy udają się do Niderlandów, przed wjazdem do kraju powinni dlatego zapoznać się z przepisami i ułatwieniami, jakie obowiązują na poszczególnych obszarach.

Powrót do listy aktualności

Facebook