Kolejne zmiany w prawie czekają nas już 1 czerwca 2021 roku. Dotyczą one przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i koncentrują się przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  Na co powinni przygotować się wszyscy kierowcy oraz osoby, które w tym czasie rozpoczną kurs na prawo jazdy?

Zmiany dla pieszych w zakresie pierwszeństwa

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, kierujący pojazdem, który zbliża się do przejść dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1).

Od 1 czerwca kierujący pojazdem, poza zachowaniem szczególnej ostrożności, będzie także zobligowany do  zmniejszenia prędkość w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego. Przepis nakłada ponadto na kierowcę obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo  wchodzącemu na takie przejście.

Do art. 26 dodano również ust. 1a odnoszący się do kierujących tramwajem, którzy zgodnie z jego treścią, są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Rozszerzeniu uległ ponadto art. 13, do którego także dodano ust. 1a, wskazujący, że pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, natomiast pieszy dopiero wchodzący na takie przejście ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Podsumowując, od 1 czerwca pieszy znajdujący się na wyznaczonym przejściu będzie mieć pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, a pieszy na nie wchodzący przed każdym pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. 

Zakaz używania telefonu na przejściu dla pieszych

Art. 14, listujący zachowania zabronione przez pieszego został wzbogacony o punkt 8. Nowe przepisy zabraniają pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko oraz przejście dla pieszych. Korzystanie z urządzenia elektronicznego w tych sytuacjach jest zabronione, gdy prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zmiany w limitach prędkości – gdzie i kiedy będziemy zmuszeni zwolnić?

Od 1 czerwca br. przejeżdżając przez teren zabudowany między godziną 23:00-5:00 musimy pamiętać o przestrzeganiu prędkości wynoszącej 50km/h. Za miesiąc będzie to zatem prędkość obowiązująca na tym obszarze bez względu na porę dnia.

Dla przypomnienia aktualne przepisy dopuszczają poruszanie się w obszarze zabudowanym z prędkością 60 km/h między godziną 23:00-5:00 (pora nocna)

Co z jazdą na tzw. zderzaku?

Zmian doczekał się także art. 19, rozbudowany o ust. 3a. Zgodnie z jego treścią, podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową, kierowca jest zobowiązany do zachowania minimalnego odstępu między nim a pojazdem poprzedzającym, znajdującym się na tym samym pasie ruchu. Odstęp jest określany w metrach i nie może być mniejszy niż „połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę”. Przepisu nie stosuje się przy manewrze wyprzedzania.

Przypominamy, że powyższe zmiany wejdą w życie 1 czerwca 2021 roku, czyli już za miesiąc.

Źródło:

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/48_u.htm

Powrót do listy aktualności

Facebook