Pakiet Mobilności i ogrom zmian, jakie wprowadza, zaczną obowiązywać już za niecałe 3 tygodnie. Wciąż nie zakończyły się jeszcze prace nad krajową ustawą, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych. To jednak nie koniec „niespodzianek”, jakie czekają w najbliższym czasie na branżę transportową. Kolejną z nich jest system IMI (ang. Internal Market Information System), za pomocą którego od 2 lutego br. przewoźnicy będą zgłaszać kierowców delegowanych do pracy za granicą. Sam system funkcjonuje wprawdzie już od 2008 r., jednak teraz ma zostać rozszerzony o dodatkową funkcję, pozwalającą na dokonywanie zgłoszeń. Niestety mimo późnego już terminu przewoźnikom nadal nie udostępniono modułu delegowania kierowców.

Czym jest system IMI?

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym, w skrócie określany właśnie jako IMI, to narzędzie pozwalające na bezpieczną, wygodną i wielojęzyczną wymianę informacji między organami administracji publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym państw członkowskich EOG, a także instytucjami samej Unii Europejskiej. System IMI został stworzony przez Komisję Europejską i przy wsparciu członków Wspólnoty. Podstawę jego działania stanowi rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Jego celem jest ułatwianie i zacieśnianie współpracy administracyjnej oraz niesienie wzajemnej pomocy. To z kolei ma przełożyć się na poprawę funkcjonowania wspólnego rynku.

Jak wygląda delegowanie kierowców obecnie, a jak będzie wyglądać od 2 lutego?

Obecnie delegowanie kierowców w transporcie międzynarodowym nie ma jednolitego charakteru. Każde państwo wykorzystuje do tego zadania inną platformę, za pomocą której dokonuje odpowiednich zgłoszeń. Jest to na przykład MiLoG w Niemczech, SIPSI we Francji, czy ZKO3-T stosowany w Austrii. Takie zasady obowiązują jeszcze tylko do 1 lutego 2022 r.

Już od 2 lutego 2022 r. w związku z wprowadzeniem Pakietu Mobilności sposób zgłaszania kierowców delegowanych w transporcie międzynarodowym ulegnie całkowitej zmianie. Od tej daty do dokonywania zgłoszeń wszystkie państwa członkowskie UE będą wykorzystywać tylko jedną, wspólną platformę – system IMI rozbudowany o moduł delegowania kierowców. Co ważne, system IMI znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do zgłoszeń w tych państwach, w których do tej pory nie musieliśmy tego robić. Przykładem takiego kraju są Czechy.

Zgłoszenie delegowania kierowców w systemie IMI

Korzystanie z systemu IMI wymaga założenia i aktywowania konta wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych (m.in. nazwa firmy i jej siedziba, numer licencji, numer VAT). Konto zostanie przypisane do osoby, która je założyła. System pozwala jednak na dodanie, zaproszenie do jednego konta innego użytkownika. Wtedy też zyska on uprawnienia do m.in. dokonywania zgłoszeń w imieniu przewoźnika.

W systemie IMI znajdą się także dane delegowanych kierowców. Będzie można wpisać je samodzielnie lub zaimportować, co zdecydowanie przyspieszy cały proces.

Dane wprowadzane i pisane przez przewoźnika mają być ponadto automatycznie tłumaczone na język służb kontrolnych, obowiązujący w kraju, do którego jest delegowany pracownik.

Zgłoszenie kierowcy delegowanego za pośrednictwem IMI będzie wymagane najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania. Zgłoszeniu będą podlegać tylko ci kierowcy, do których zastosowanie znajdą przepisy Pakietu Mobilności dotyczące delegowania, tj. wykonujący przewozy kabotażowe i cross-trade. Wyłączone są z niego przewozy bilateralne i tranzytowe.

Maksymalny okres delegowania ma wynosić od 1 dnia do 6 miesięcy.

Każde państwo wymaga osobnego zgłoszenia (jedno zgłoszenie jeden kraj). Aby uniknąć jednak konieczności ciągłego wpisywania tych samych danych do nowych deklaracji, możemy je przekopiować, zmieniając jedynie nazwę samego kraju.

Dane potrzebne do dokonania zgłoszenia delegowania w IMI

W deklaracji zgłoszeniowej należy podać:

  • Datę rozpoczęcia i zakończenia delegacji wraz z państwem
  • Numer rejestracyjny pojazdu
  • Rodzaj wykonywanych usług (na przykład przewóz osób, rzeczy)
  • Dane kierowcy (imię, nazwisko, numer licencji, miejsce zamieszkania, dane z dokumentu tożsamości)
  • Informacje dotyczące firmy, która zatrudnia kierowcę (nazwa, siedziba, kraj rejestracji, numer VAT, licencja)
  • Dane kontaktowe osoby zarządzającej transportem

Każde zgłoszenie ma zostać również opatrzone własnym kodem QR, który umożliwi odpowiednim organom dostęp do wszystkich zawartych w zgłoszeniu informacji.

System IMI w komunikacji ze służbami kontrolnymi

Moduł delegowania, który ma zostać udostępniony w ramach systemu IMI, będzie służyć nie tylko dokonywaniu zgłoszeń, ale także komunikowaniu się z organami kontrolnymi. Pozwoli na to funkcja chatu w języku przewoźnika. Oznacza to, że do kontroli dokumentacji związanej z wynagrodzeniem i płacą minimalną, organy kontrolne państw UE będą wykorzystywać od tej pory drogę elektroniczną, a nie tradycyjną, listowną. Zaletą tego rozwiązania jest również ujednolicenie dokumentacji wymaganej od przewoźnika, w czym obecnie nie ma wypracowanej spójności.

Użytkownicy portalu powinni mieć jednak na względzie, że będą oni zobowiązani do udzielania odpowiedzi na pytania służb kontrolnych w terminie 8 tygodni od dnia ich otrzymania. Po upływie tego terminu organ kontrolny może wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Powrót do listy aktualności

Facebook