Rząd zapowiedział na następny rok kolejną podwyżkę płacy minimalnej. Mimo że nie są to wartości, o których mowa była w kampanii wyborczej w 2019 r., od stycznia minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć o 7,5% w porównaniu z rokiem obecnym.

Przypomnijmy, że aktualnie, czyli na 2021 r. minimalne wynagrodzenie w naszym kraju wynosi 2800 zł brutto. Rok wcześniej było to 2600 zł. 2800 zł brutto po odliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych daje 2061,67 zł „na rękę” (netto). Oznacza to, że z każdego, comiesięcznego wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na podatek i składki ZUS odchodzi 738,33 zł.

Wzrost płacy minimalnej w Polsce o 7,5% w 2022 roku

Mając na względzie aktualne stawki ZUS, po przeliczeniu byłoby to 2209 zł netto, czyli „na rękę”. Nie możemy jednak zapominać, że na przyszły rok zapowiedziany został również ogromny pakiet zmian – Nowy Ład, przewidujący m.in. zmiany wysokości i sposobu obliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W przyszłym roku wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie wynosić natomiast 19,70 brutto, czyli o 1,40 zł więcej niż do tej pory. Obecnie w Polsce minimalna pensja przysługuje 2,4 mln pracowników. W 2019 r. było to ok. 1,5 mln osób. Wzrost dostrzeżemy również, jeśli porównamy aktualną płacę minimalną ze stawkami obowiązującymi 8 lat temu. Wynosi on na tę chwilę ok. 67%. Przeciętne wynagrodzenie w ciągu ostatnich 8 lat jest z kolei wyższe o ok. 47%.

Jak czytamy na stronie rządowej, od 2022 r. płaca minimalna ma stanowić 50,8 proc. prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5922 zł).

Zmiany w wynagrodzeniach dla kierowców od 2022 roku

W następnym roku zmiany czekają także kierowców zawodowych, wykonujących przewozy międzynarodowe. Są one wynikiem planowanego na luty 2022 r. II etapu Pakietu Mobilności. Będą to zmiany dotkliwie odczuwalne dla właścicieli firm transportowych, którzy powinni przygotować się wzrost kosztów utrzymania swoich pracowników.

Od lutego kierowcom w transporcie międzynarodowym, podlegającym pod przepisy Pakietu Mobilności, będzie przysługiwać wynagrodzenie minimalne, jakie obowiązuje w kraju, w którym wykonują oni swoją pracę. Postanowienia te nie dotyczą przewozów tranzytowych. Takie regulacje uderzają w szczególności w kraje, w których minimalna płaca utrzymuje się na niższym poziomie, ponieważ wymusi na pracodawcach obowiązek dopłat. 

Jednym z takich państw jest Polska. Dla porównania obecna minimalna stawka godzinowa w naszym kraju to 18,30 brutto, gdzie w Niemczech wynosi ona 9,60 euro. Przy kursie euro 4,5 daje to ok. 45 zł za godzinę brutto. Takie regulacje uderzają w szczególności w kraje, w których minimalna płaca utrzymuje się na niższym poziomie, ponieważ wymusi na pracodawcach obowiązek dopłat. 

Jednym z takich państw jest Polska. Dla porównania obecna minimalna stawka godzinowa w naszym kraju to 18,30 brutto, gdzie w Niemczech wynosi ona 9,60 euro. Przy kursie euro 4,5 daje to ok. 45 zł za godzinę brutto. Rozwiązaniem dla pracodawcy pozostaje odgórne przyznanie odpowiednio wyższej pensji lub comiesięczne, szczegółowe wyliczanie wynagrodzenia kierowcy przysługującego w krajach, w jakich pracownik ten wykonywał w tym czasie usługi.

Szereg zmian przewidzianych w Pakiecie Mobilności już na luty 2022 r. wymaga ze strony firm transportowych odpowiedniego przygotowania. W związku z tym już teraz zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Kancelarii Transportowej Legaltrans.

Powrót do listy aktualności

Facebook