Kiedy pojazd nienormatywny musi być pilotowany?

Niektóre z przejazdów wykonywanych pojazdami nienormatywnym wymagają podjęcia dodatkowych czynności na drodze przez pilota korzystającego z pojazdu wykonującego pilotowanie, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu. Czynności takie jednak powinny być wykonywane przez pojazd odpowiednio wyposażony i oznakowany, zarówno przy zabezpieczeniu przejazdu pojazdu nienormatywnego, jak również kolumny pojazdów nienormatywnych. I tak pojazd wykonujący pilotowanie może być pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem motocykla. Pojazd ten ponadto powinien być wyposażony w: tablice oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, której wzór określa załącznik do powyższego rozporządzenia (tablica ta powinna być umieszczona na dachu nadwozia i widoczna z przodu pojazdu wykonującego pilotowanie, który porusza się przed pojazdem nienormatywnym lub na początku kolumny, w przypadku zaś pojazdu wykonującego pilotowanie poruszającego się za pojazdem nienormatywnym lub na końcu kolumny, tablica powinna być widoczna z tyłu pojazdu wykonującego pilotowanie – dopuszcza się ponadto wykonanie tablicy z napisami w formie wyświetlanej); dwa światła błyskowe barwy żółtej (które powinny być umieszczona na dachu pojazdu wykonującego pilotowanie, symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu, w jednej linii z wyżej omówioną tablicą, a wysyłane sygnały świetlne powinny być widoczne ze wszystkich stron pojazdu, z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych uczestników ruchu); środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdem pilotowanym oraz urządzenia nagłaśniające. Ponadto pojazd wykonujący pilotowanie, może być wyposażony w dodatkowe światło barwy białej lub żółtej samochodowej z napisem „PILOT” barwy czarnej umieszczonej pod tablicą oznakowania pojazd wykonujący pilotowanie jak również umieszczone na zewnątrz dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umocowane w sposób umożliwiający zmianę kierunku świetlnego (szperacz), światło to zaś powinno być włączane i wyłączane niezależnie od innych świateł.

Jeden pojazd wykonujący  pilotowanie, będzie wymagany w przypadku przejazdu pojazdu nienormatywnego, przekraczającego co najmniej jedną z następujących wielkości: długość pojazdu – 23,00 m; szerokość – 3,20 m; wysokość – 4,50 m; masa całkowita – 60 t.

Dwa pojazdy wykonujące pilotowanie, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu będą zaś wymagane w sytuacjach gdy, pojazd nienormatywny przekracza jedną z następujących wartości: długość pojazdu – 30,00 m; szerokość – 3,60 m; wysokość – 4,70 m; masa całkowita – 80 t.

Warto jednak dodać, iż w sytuacji gdy pojazdy nienormatywne poruszające się w kolumnie, powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się na początku i na końcu kolumny.

Pilotowanie powinno odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym, które mogą się pojawić podczas pilotowania pojazdów. Do głównych zadań pojazdu wykonującego należy: zapewnienie właściwej organizacji przejazdu pojazdów nienormatywnych zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu albo warunkami określonymi przez zarządcę dla przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt; sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przejazdem pojazdów nienormatywnych w czasie przejazdu i postoju; kierowanie ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym; podejmowanie decyzji o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudniania w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa i tym samym zawiadomienie zarządcy drogi oraz Policję.

Kamil Kiwior, prawnik, specjalista ds. transportu drogowego

Powrót do listy aktualności

Facebook