Pracowników delegowanych do pracy na terytorium Czech obejmują przepisy tego kraju ustalające wynagrodzenie minimalne. Dotyczą one również kierowców w transporcie międzynarodowym zatrudnionych w polskich firmach. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w Czechach jest zbliżona do płacy obowiązującej w Polsce. Czy w związku z tym zapisy znajdujące się w umowach o pracę polskich kierowców zawsze spełniają wymogi w zakresie czeskiej płacy minimalnej?
Okazuje się, że w Polsce często wprowadzane są zapisy dzielące wynagrodzenie na kilka składników. Na jego wysokość składają się wynagrodzenie zasadnicze, ryczałt za pracę w porze nocnej, ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzenie za dyżury. Zgodnie z obowiązującymi u nas przepisami do wynagrodzenia minimalnego, które obecnie wynosi w Polsce 2100 PLN brutto miesięcznie, można zaliczyć wynagrodzenie należne za dyżury. W związku z tym część zasadnicza wynagrodzenia może wynosić mniej niż wynagrodzenie minimalne. Taka konstrukcja nie sprawdzi się jednak w przypadku delegowania kierowcy do pracy na terytorium Czech. Niżej przedstawiamy informację otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej.
Wysokość płacy minimalnej na terytorium Czech została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów nr zbioru 567/2006, o wynagrodzeniu minimalnym, o najniższych poziomach pensji gwarantowanej, o określeniu warunków szkodliwości pracy, ze zmianami – dalej jako RRM.
Jej wysokość dla 40-godzinnego tygodnia pracy ustalono w kwocie 12 200 CZK miesięcznie, lub 73,20 CZK za godzinę.
Pracownicy zatrudnieni przez pracodawców, u których nie stosuje się rokowań zbiorowych, lub gdzie pensja nie została określona w umowie zbiorowej, są na podstawie art. 112 czeskiego kodeksu pracy chronieni przed zbyt niskim wynagrodzeniem za pomocą pensji gwarantowanej. Jej najniższy poziom odpowiadający wykonywanej przez pracownika pracy określa się albo na podstawie ogólnych charakterystyk grup pracy podanych w I części załącznika do RRM albo na podstawie przykładów prac w grupach zgodnie ze specjalizacjami określonymi w II części załącznika do RRM.
Praca kierowców została wymieniona w II części załącznika do RRM w sekcji „Transport”. Do grupy 3 kwalifikują się czynności takie jak prowadzenie, serwisowanie i naprawy drogowych pojazdów silnikowych z więcej niż 9 miejscami siedzącymi wraz z kierowcą lub pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
Zgodnie z tymi przepisami kierowcy pojazdów ciężarowych zostali objęci pensją gwarantowaną w wysokości 14 900 CZK miesięcznie lub 89,20 CZK za godzinę.
Co ważne, do powyższego wynagrodzenia nie można wliczać dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w święta, za pracę w godzinach nocnych, za pracę w trudnych warunkach, za pracę w soboty i niedziele oraz wynagrodzenia za gotowość.
Jeśli w umowie o pracę kierowcy zatrudnionego przez polskiego przedsiębiorcę znajdzie się zapis przyznający wynagrodzenie w wysokości:
1900 PLN brutto miesięcznie z tytułu wynagrodzenia zasadniczego,
150 PLN brutto miesięcznie z tytułu ryczałtu za pracę w porze nocnej,
500 PLN brutto miesięcznie z tytułu wynagrodzenia za dyżury,
150 PLN brutto miesięcznie z tytułu ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych,
to zgodnie z powyższymi informacjami wynagrodzenie takie będzie niewystarczające. Co prawda łączna jego kwota 2700 PLN brutto miesięcznie jest wyższa od czeskiego wynagrodzenia minimalnego, jednak częścią tej kwoty nie mogą być wymienione wyżej dodatki. W powyższym przykładzie podstawowa kwota wynagrodzenia wynosi tylko 1900 PLN brutto miesięcznie, czyli mniej niż wymagają przepisy o gwarantowanym wynagrodzeniu 14 900 CZK.
Kolejną ważną kwestią jest pytanie o możliwość zaliczenia do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego na terytorium Czech diet i ryczałtów noclegowych wypłacanych z tytułu podróży służbowej kierowcy.
Otóż zgodnie z informacją otrzymaną z czeskiego ministerstwa nie można takich dodatków zaliczać do pensji minimalnej, jeżeli stanowią one kompensację poniesionych kosztów.

 

Autor : Piotr Zaszczudłowicz

Powrót do listy aktualności

Facebook