W dniu 30 listopada 2021 roku, w Wyższym Sądzie Administracyjnym w Münster, zapadł bardzo ważny dla tysięcy firm transportowych wyrok. Polski przewoźnik otrzyma zwrot nadpłaconego myta razem z odsetkami. Wyrok ten otwiera jednocześnie drogę innym przewoźnikom korzystającym z niemieckich autostrad do dochodzenia swoich roszczeń z tytułu nadmiernie pobranych opłat.

Kilka lat walki o zwrot MAUT zakończone sukcesem

Wyższy Sąd Administracyjny Nadrenii Północnej-Westfalii w Münster w wyroku z dnia 30 listopada 2021 roku przyznał rację polskiemu przewoźnikowi, który walczył o zwrot części nadpłaconego myta, naliczanego w sposób naruszający przepisy unijne. W opłatach MAUT, uiszczanych przez użytkowników niemieckich autostrad, uwzględniana była także opłata na policję drogową, co zdaniem polskiego przedsiębiorcy stanowiło naruszenie wytycznych UE. Przewoźnik domagał się z tego tytułu zwrotu 12 tys. euro.

Z początku otrzymał jednak zwrot w wysokości jedynie 424 euro. Taka kwota została zasądzona na skutek wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 października 2020 roku. Trybunał zgodził się w nim ze stanowiskiem, że sposób naliczania myta przez władze niemieckie, w którym uwzględnia się koszty policji drogowej, jest niezgodny z przepisami unijnymi.

Wyrok, z dnia 30 listopada, zasądził na rzecz przewoźnika nie tylko zwrot samych nadmiernie pobranych opłat drogowych, ale także zwrot odsetek. Odsetki powinny zostać przyznane za okres od uiszczenia opłaty drogowej aż do dnia zwrotu. Łącznie polska firma ma uzyskać od Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) zwrot w wysokości 565 euro wraz z odsetkami, liczonymi również od wcześniej zasądzonej kwoty 424 euro.

Wyrok o zwrot myta w postępowaniu wzorcowym

Wyrok, który zapadł w sprawie polskiego przewoźnika, jest o tyle istotny i przełomowy, ponieważ został wydany w ramach postępowania wzorcowego. Oznacza to, że stanie się podstawą do wydawania rozstrzygnięć w kolejnych sprawach. A te z pewnością rozpoczną się już wkrótce, ponieważ od wyroku TSUE z 2020 roku z roszczeniami do BAG wystąpiło ponad 36 tys. firm.

Zwrot myta również za wcześniejsze okresy

Z roszczeniami w sprawie nieprawidłowo wyliczonego myta można występować także za wcześniejsze okresy, tj. lata 2018-2021. Z początku, czyli po wyroku TSUE z roku 2020, zwrot opłat dotyczył wyłącznie nadwyżek pobranych w okresie 28 października 2020 roku – 30 września 2021 roku. Przewoźnicy, którzy chcą jednak ubiegać się o zwrot MAUT za 2018 rok, mają czas na złożenie wniosku tylko do końca tego roku. 

Jeżeli również i Państwa firma znalazła się w takiej sytuacji, nasza kancelaria transportowa zapewnia w tym zakresie kompleksową pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią  transportową LEGALTRANS!  

Powrót do listy aktualności

Facebook