W związku z nowymi przepisami prawnymi tj. ustawą o płacy minimalnej (Mindestlohgesetz) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. na terenie Republiki Federalnej Niemiec, wszyscy zagraniczni operatorzy transportu mają obowiązek powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o operacjach transportowych realizowanych na lub przez terytorium Niemiec. Na podstawie znowelizowanych przepisów, każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 8,5 € brutto za godzinę pracy – dotyczy to nie tylko pracowników zatrudnionych w Niemczech, ale również tych którzy zatrudnieni są w zagranicznych przedsiębiorstwach i jedynie wykonują swoja pracę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Ma to istotne znaczenie dla przedsiębiorstw trudniących się transportem, gdyż zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Celnego kierowcy należy się wynagrodzenie minimalne według MiLoG od momentu przekroczenia granicy Niemiec, aż do chwili kiedy kierowca opuści ten kraj – nie ma tu znaczenia rodzaj dokonywanego przewozu tj. tego czy to jest kabotaż czy jedynie wyładunek lub załadunek lub na tą chwilę też sam tranzyt( w przypadku samego tranzytu spodziewamy się szybkich zmian regulacji) .

Niemiecka ustawa o płacę minimalną, tzn. Mindestlohngesetz („MiLoG”),  w par. 16 zobowiązuj zgłosić pracowników do właściwej Dyrekcji Skarbowej w Niemczech, jeżeli  są oni zatrudnieni w branżach wymienionych w par. 2a niemieckiej ustawy o pracę na czarno, tzn. Schwarzarbeitsgesetz („SchwarzArbG”). Branże w par. 2a ustawy są: 1. Budowa 2. Restauracji 3. Przewóz osób 4. Spedycja, Transport i Logistyka, 5. – 9. (itd.). Pytanie więc brzmi, czy transport na potrzeby własne należy do branżach wymienionych w Nr. 4.

 Jeśli wykonują Państwo przewóz na potrzeby własne na terytorium RFN i mają Państwo pytania co do przedmiotowego zagadnienia, zapraszamy do kontaktu z nami, nasi prawnicy z pewnością  Państwu  pomogą zwiać wszelkie wątpliwości. 

Powrót do listy aktualności

Facebook