Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszły znowelizowane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Zmienił się także taryfikator mandatów. Kary za naruszenia przepisów są obecnie o wiele wyższe, dlatego prace nad ustawą były w ostatnim czasie jednym z częściej poruszanych i wywołujących niemałe emocje tematów. 

Mimo że w ciągu ostatniego miesiąca wielu kierowców zdążyło już odczuć wzrost wysokości kar, to jednak nie koniec zmian. Nie wszystkie z zapowiadanych przepisów zaczęły obowiązywać od początku nowego roku. Dotyczy to punktów karnych, które są regulowane w odrębnym rozporządzeniu. Te z kolei ma wejść w życie dopiero 17 września 2022 roku. Oznacza to, że do tego czasu w odniesieniu do punktów karnych stosujemy „stare” zasady.

Dwa osobne rozporządzenia dotyczące przepisów drogowych

Późniejsza data wejścia w życie nowych przepisów dotyczących punktów karnych wynika z faktu, że punkty karne i grzywny są regulowane przez dwa osobne rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń;
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Nowe rozporządzenie w sprawie punktów karnych ma wejść w życie dopiero w drugiej połowie 2022 roku, a dokładniej 17 września wraz z załącznikiem nr 1 zawierającym wykaz naruszeń drogowych oraz odpowiadającą im liczbą punktów karnych.

Nowe zasady dotyczące punktów karnych. Co się zmieni?

Regulacje odnoszące się do punktów karnych od 17 września 2022 roku ulegną zaostrzeniu. Zmieni się m.in. maksymalna liczba punktów karnych, jaka będzie mogła zostać przyznana za jedno wykroczenie oraz zasady kasowania punktów karnych. Poszerzy się ponadto lista wykroczeń zagrożonych punktami karnymi.

Nowelizacja nie przewiduje natomiast żadnych nowości w zakresie wysokości liczby punktów karnych, skutkującej utratą prawa jazdy. Przypomnijmy, że obecnie utrata prawa jazdy następuje po przekroczeniu 24 punktów karnych. W przypadku nowych kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, limit ten wynosi 20 punktów karnych.

Wydłużony okres „kasowania” punktów karnych

Zmianą, która z pewnością nie umknie kierowcom, jest wydłużenie okresu, po jakim nastąpi kasowanie punktów karnych. Będą to dwa lata, a nie jeden rok tak jak do tej pory. Co ważne, czas ten liczony będzie od dnia zapłaty mandatu. Aktualnie punkty karne znikają z konta kierowcy po 365 dniach od daty popełnienia wykroczenia.

Podniesienie liczby punktów karnych za wykroczenia

Do 16 września 2022 roku maksymalna liczba punktów karnych, jaką policjant może nałożyć w trakcie kontroli drogowych na kierowcę, który dopuścił się wykroczenia drogowego, wynosi 10 punktów. Po tej dacie podczas jednej kontroli będziemy mogli otrzymać już nie 10, a 15 punktów karnych.

Lista wykroczeń zagrożonych właśnie taką stawką jest długa. To m.in.:

  • Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub zaraz przed nim,
  • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, w tym osobie niepełnosprawnej,
  • Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim,
  • Jazda po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego,
  • Omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Likwidacja szkoleń redukujących liczbę punktów karnych

Jeszcze przez najbliższe miesiące kierowcy mogą korzystać ze szkoleń, które pozwalają im zredukować liczbę punktów karnych o 6 najstarszych punktów. Kursy te organizowane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i można uczestniczyć w nich nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia szkolenia te zostaną jednak zlikwidowane.

Wpływ liczby punktów karnych na wysokość ubezpieczenia samochodu

Nowe przepisy przewidują, że od 17 września 2022 roku liczba punktów karnych może wpływać na wysokość ubezpieczenia. Na tę jednak chwilę firmy ubezpieczeniowe nie dysponują jeszcze dostępem do ewidencji punktów karnych i mandatów. Kierowcy, którzy mają na swoim koncie dużą liczbę punktów karnych, powinni spodziewać się zatem podwyżek w opłatach za polisy. Nie jest natomiast wiadome, czy osoby z „czystym” kontem będą mogły liczyć w takiej sytuacji na atrakcyjniejsze oferty.  

Więcej informacji dotyczących nowelizacji ustawy “Prawo o ruchu drogowym” znajdą Państwo w artykule: “Już od 1 stycznia 2022 roku wyższe kary dla kierowców. Prezydent podpisał ustawę”.

Powrót do listy aktualności

Facebook