Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wykonywanie ewidencji czasu pracy zatrudnianych osób. W czasach panującego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, niemal cała uwaga pracodawców skupia się na utrzymaniu płynności finansowej firmy. Nie można jednak zapominać o obowiązkach wynikających z istnienia stosunku pracy. Ich zaniedbanie może dodatkowo pogorszyć sytuację pracodawców. W związku z kryzysem zmniejsza się zapotrzebowanie na transport, a to odbija się na przychodach firm i powoduje wprowadzanie przestojów, ograniczanie wymiaru czasu pracy, ciecia wynagrodzeń oraz zwolnienia. Pracownicy masowo udają się na urlopy, zasiłki chorobowe albo opiekuńcze. Sytuacje kryzysowe wywołują napięcia i spory. W związku z tym, niezwykle ważne jest prawidłowe rozliczanie się z zatrudnianymi kierowcami. Podstawowym celem wykonywania ewidencji czasu pracy jest właśnie prawidłowe rozliczenie kierowcy i wypłata należnego wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej, pracodawca musi wykonywać ewidencję czasu pracy również za okresy nieobecności pracownika. W ewidencji czasu pracy wymienia się między innymi:

– rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,

– rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

– wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Pamiętajmy, że tak jak każdy wcześniejszy kryzys, również i ten w końcu ustąpi. Przyjdzie czas na odbudowę i ponowny rozwój firm. Dzięki rzetelnemu wypełnianiu obowiązków, pracodawcy nie będą musieli obawiać się roszczeń pracowników, które hamowałyby powrót na drogę wzrostów.

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie transportowym i zajmująca się rozliczaniem kierowców, oferujemy usługę polegającą na wykonywaniu rozliczeń czasu pracy, płac minimalnych, podróży służbowych i raportów uchybień. Świadczymy też doradztwo w zakresie wykonywanych usług. Współpraca z nami pozwoli pracodawcom poświęcać więcej czasu na inne, aktualnie ważne sprawy.

Autor: Piotr Zaszczudłowicz

Usługi:

  • rozliczanie czasu pracy kierowców,
  • rozliczanie wynagrodzeń kierowców,
  • rozliczanie podróży kierowców,
  • rozliczanie płac minimalnych kierowców,
  • raportowanie naruszeń czasu pracy kierowców.

Więcej informacji na: https://kt-legaltrans.pl/uslugi-dla-transportu/ewidencja-czasu-pracy-kierowcow/

Powrót do listy aktualności

Facebook