Search
Generic filters

Zmiany w przepisach dotyczących ogranicznika prędkości – ustawa podpisana przez Prezydenta

2021.12.13

Zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące doprecyzowania obowiązku wyposażenia autobusów, ciężarówek i ciągników w homologowany ogranicznik prędkości....

Czytaj dalej

Jak pakiet „Fit for 55” wpłynie na branżę transportową?

2021.09.20

Komisja Europejska stworzyła Europejski Zielony Ład – zbiór inicjatyw politycznych, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050. W lipcu 2021 Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet legislacyjny „Fit for 55”, który aktualizuje założe...

Czytaj dalej

ZWROT MAUT JUŻ PEWNY – ZŁÓŻ WNIOSEK ZA ROK 2021

2021.05.27

Przewoźnicy przejeżdżający przez Niemcy na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej mogą liczyć na częściowy zwrot uiszczonych opłat. Wynika to ze skorygowanych w minionym tygodniu przez niemiecki Parlament zawyżonych stawek za opłaty drogowe za okres od 28 października 2...

Czytaj dalej

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego „już” od 30 listopada 2017 r.

2017.02.13

Choć od daty opublikowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w którym to w art. 16 zobligowano każde państwo członkowskie do prowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego upłynęło już ponad 7 lat, a samo rozporządzenie...

Czytaj dalej

SIPSI – czyli narzędzie do przekazywania zgłoszeń Loi Macron

2017.01.16

Temat płac minimalnych w Europie, od kilkunastu miesięcy stanowi źródło wielu problemów dla polskich przedsiębiorstw transportowych, ostatnim czasie krajem który przoduje w tym zakresie jest Francja. Jak już powszechnie wiadomo 07.04.2016 r. wydano dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania ...

Czytaj dalej

Dobra reputacja po nowemu, czyli nowelizacja z 4 listopada 2016 r .

2017.01.02

Choć od dnia wejścia w życie tak zwanego pakietu transportowego (dotyczącego zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009) czyli inaczej rozporządzenia dotyczącego wspólnych zasad wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (Dz.U.UE.L.2009.300.51) upłynęło ju...

Czytaj dalej

Kłopoty z wykonywaniem przewozów przez pracowników państw spoza UE

2016.12.19

Od kilku miesięcy przewoźnicy zaczęli sygnalizować problem z wykonywaniem przewozów przez pracowników państw spoza UE (szczególnie z Ukrainy) na terenie Niemiec oraz Republiki Francuskiej. Tamtejsze służby coraz częściej twierdzą, że aby wykonywać pracę na terenie Niemiec pracownik t...

Czytaj dalej

Nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy Rady – czyli skarga do TSUE przeciwko Polsce w sprawie nacisków na osie

2016.12.12

Kwestia dopuszczalnych w Polsce nacisków na osie stanowi nieustające źródło problemów dla przewoźników, bowiem Polska jest jedynym krajem w UE, w którym ruch normatywny pojazdów ciężarowych może zasadniczo odbywać się po niespełna 1,6% wszystkich dróg. Dnia 17.11.2016 r. Komisja Eur...

Czytaj dalej

Loi Macron – od 1 lipca 2016 obowiązek wyznaczenia swego przedstawiciela na terenie Francji.

2016.05.17

W dzisiejszym artykule przeanalizujemy kwestię konieczności powołania przedstawiciela do kontaktu ze służbami kontrolnymi w sprawach kontrolnych w związku z wprowadzeniem ustawy o płacy minimalnej na terenie Francji. Dnia 7 kwietnia 2016 roku został wydany dekret nr 2016-418 dotyczący de...

Czytaj dalej

FRANCJA – płaca minimalna – 9,61 euro dla zagranicznych kierowców

2016.05.05

Dnia 9 kwietnia 2016 roku we Francuskim Dzienniku Ustaw  został opublikowany dekret nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016. Reguluje on zastosowanie zapisów francuskiego Kodeksu Pracy dla pracowników firm transportu drogowego oddelegowanych tymczasowo przez firmę, której siedziba znajduje się po...

Czytaj dalej

Facebook