Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Przewoźnik,  został ukarany 18 karami administracyjnymi za nie uiszczenie opłaty drogowej, łącznie kary opiewały na kwotę 27 000,00 zł. W dniu 27 listopada 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystne dla Przewoźnika orzeczenia, uchylając wcześniejsze decyzje GITD i umarzając postępowania administracyjne. 

Sprawa początek miała 30 stycznia 2019 roku, kiedy Przewoźnika zdał urządzenie viaBox i został poinformowany o niesprawności urządzenia ze względu na wyczerpanie baterii. Ujawniono, że ostatnia opłata za pośrednictwem zdanego boxu  została pobrana 14 grudnia 2018 roku. Pomimo posiadania środków na koncie przedpłatowym użytkownika systemu ViaToll, żadna opłata nie została pobrana w do 30 stycznia 2019 r. We wrześniu 2019 roku Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał 18 decyzji o nałożeniu kary na Przewoźnika za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd.

Ukarany, przekazał komplet decyzji, do Kancelarii Legaltrans w której jest posiadaczem paekitu stałej obsługi prawnej, celem skutecznego zajęcia się kwestią uchylenia decyzji. Prawnik zajmujący się sprawami Przewoźnika przygotował odwołania i rozpoczął wielomiesięczną batalię administracyjną i sądową. Ponieważ, GITD nie ma w zwyczaju zmiany decyzji, kary na etapie administracyjnym zostały utrzymane. Terminowo złożone odwołania administracyjne pozwoliły na otwarcie drogi sądowej, została złożona skarga do właściwego sądu.

Organ Administracyjny, podkreślał, iż fakt posiadania środków na koncie użytkownika nie miał w tej sprawie znacznie, gdyż użytkownik jest odpowiedzialny za sprawność techniczną urządzenia viaBox. Według organu przed rozładowaniem się baterii urządzenie emituje sygnał świetlny, a w kolejnej fazie, tak zwanej „milczącej” przestaje wydawać dźwięk potwierdzający pobór opłaty drogowej. GITD utrzymywało, że jest to okres wystarczający do wymiany urządzenia. 

W swojej argumentacji Prawnik reprezentujący Przewoźnika wskazał liczne uchybiania organu administracyjnego prowadzącego postępowanie. Jednakże, najbardziej jaskrawą przesłanką do uchylenia decyzji, był fakt nie wykazanie przez organ, że urządzenie przed całkowitym rozładowaniem baterii informowało o tym kierowcę. Oznacza to że nie została wykazana okoliczność pozwalające na przypisanie winy Przewoźnikowi, a wszelkie wątpliwości powinny być tłumaczone na korzyść skarżącego.

Sąd w uzasadnieniu stwierdził„ że na skutek nieodwracalnych na obecnym etapie luk w materiale dowodowym postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe i obliguje Sąd do umorzenia postępowania administracyjnego”.

W tym przypadku, Przewoźnik zaoszczędził 27 tysięcy złotych. Refleksji wymaga jednak fakt ile kosztowało nas podatników, prowadzenie tej sprawy przez GITD, ile osób i środków było przez  2 lata zaangażowanych aby utrzymać w mocy bezprzedmiotową decyzję. Czy urzędnicy za swoje błędy nie powinni ponosić konsekwencji ? Obowiązuje zasada „ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej” a może trzeba dodać zasadę „ryzyka podejmowania decyzji przez urzędników” ?

Powrót do listy aktualności

Facebook