Wiadomym jest, że każdy chce odzyskać wierzytelności. Niestety wiele osób próbuje tzw. samodzielnej windykacji. Co warto wiedzieć i czy warto na własną rękę ściągać dług?

Jednym ze sposobów odzyskiwania wierzytelności jest samodzielne ściąganie długu. Wielu wierzycieli na początkowym etapie windykacji decyduje się działać na własną rękę, co niewątpliwie stanowi najtańszą z dostępnych możliwości, jednak niestety wcale nie najłatwiejszą.

Przyjrzyjmy się dzisiaj kilku najczęstszym błędom samodzielnej windykacji, które mogą ograniczać jej skuteczność.

Zbyt późne podjęcie działań windykacyjnych 

Odwlekanie w czasie decyzji o windykacji to jeden z powszechnych i najczęstszych błędów popełnianych przez wierzycieli. Na temat tego, dlaczego nie warto czekać, pisaliśmy również w jednym z ostatnich artykułów Windykacja należności transportowych krok po kroku”.

Zbyt późne podjęcie działań zwiększa przede wszystkim ryzyko nie odzyskania całej należnej sumy. Gdy dłużnik boryka się z problemami finansowymi i zalega z płatnościami także względem innych wierzycieli, a ci rozpoczną windykację wcześniej, najpewniej zostaną zaspokojeni w pierwszej kolejności. Odwlekanie decyzji w czasie często potęguje również opieszałość dłużnika, a przy tym daje mu większe pole do „pozbycia się” majątku lub jego ukrycia. 

Krótkie terminy przedawnienia roszczeń w transporcie

Nie można zapominać ponadto o bardzo krótkich terminach przedawnienia roszczeń transportowych, zarówno na gruncie ustawy prawo przewozowe, jak i Konwencji CMR. Zgodnie z ogólną zasadą roszczenia dochodzone na podstawie tych aktów prawnych przedawniają się z upływem roku.

Jeśli dodamy do tego długie terminy płatności w transporcie (z reguły 60-dniowe), wierzyciel w praktyce nie ma wiele czasu na podjęcie odpowiednich środków, a każda zwłoka gra na jego niekorzyść.

Brak konsekwencji w działaniu i kontroli nad przebiegiem windykacji

Gdy wierzyciel zdecyduje się już na pierwszy ruch zmierzający do odzyskania długu, jego skuteczność często niweczy brak konsekwencji w dalszych działaniach oraz brak kontroli nad terminami płatności.

Rzucanie słów na wiatr, w emocjach, może znacząco zmniejszyć wiarygodność takiej firmy w oczach dłużnika. Groźba w postaci skierowania sprawy na drogę sądową, czy wpisania zalegającego z płatnością na listę dłużników powinna zawsze zostać zrealizowana we wskazanym przez wierzyciela terminie.

W innym przypadku dłużnik, widząc opieszałość i niepewność drugiej strony, nie będzie traktował takich działań na poważnie. Przy braku konsekwencji w działaniach i pewnej dyscypliny płatniczej następna próba odzyskania pieniędzy może zakończyć się tak samo, czyli ponownym „przeciąganiem” sprawy w czasie.

Niezrealizowane groźby i sankcje – działanie na własną rękę

Podsumowując, w samodzielnej windykacji należy dlatego wystrzegać się składania pustych gróźb i grożenia sankcjami, które nie zostaną następnie zrealizowane. Bardzo ważne jest także zachowanie kontroli nad ustalonymi terminami płatności. Jeżeli działają Państwo na własną rękę, obietnicy dłużnika wyrażonej słowami: „Zaraz zapłacę” nigdy nie powinno traktować się jako wiarygodnej.

Konieczne jest wskazanie konkretnego terminu płatności, a po jego upływie wysłanie kolejnego przypomnienia lub podjęcie innych, zapowiedzianych telefonicznie lub pisemnie kroków.

Brak kompletnej dokumentacji 

Dochodzenie roszczeń transportowych, jak i wszystkich innych, wymaga odpowiedniego, szczegółowego udokumentowania całego zlecenia. Wierzyciel powinien przygotować dlatego spisaną z dłużnikiem umowę, wszystkie faktury, czy protokoły odbioru.

Brak kompletnej dokumentacji to kolejna z powszechnych przeszkód szybkiej windykacji należności. Należy pamiętać, aby wszystkie dowody zawsze sporządzać tylko w formie pisemnej, unikając ustnych ustaleń, czy potwierdzeń. Odzyskanie długu ułatwia także widniejący na fakturze podpis dłużnika, świadczący o zaakceptowaniu przez niego rachunku.

Nieznajomość przepisów i procedur działania

Samodzielne ściąganie długu, szczególnie pierwsza taka próba, nie należą do zadań prostych. Powszechnym problemem dla wierzycieli okazuje się również nieznajomość przepisów oraz określonych procedur, sposobów prawidłowego postępowania

Pierwsze trudności mogą pojawić się już na etapie windykacji miękkiej, podczas sporządzania pisemnego wezwania do zapłaty. Wierzyciele działający pod wpływem emocji nierzadko zapominają o pewnych istotnych elementach, jakie powinno zawierać takie pismo lub nie nadają mu wystarczająco oficjalnego i stanowczego tonu.

Windykacja polubowna – skierowanie na drogę sądową

O ile windykacja polubowna nie jest jeszcze procesem sformalizowanym, o tyle zupełnie inaczej wygląda to, gdy sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Gdyby na tym etapie dłużnik nadal planował działać samodzielnie, powinien bardzo dobrze odnajdywać się w obowiązujących przepisach, w szczególności z zakresu postępowania cywilnego

Musi pamiętać także o zebraniu kompletnego materiału dowodowego, czy przestrzeganiu wszystkich ustawowych terminów. Windykacja sądowa to dlatego najczęściej ten moment, w którym wierzyciele decydują się skorzystać z pomocy specjalistów.

Nasza kancelaria LEGALTRANS świadcząca usługi prawne na rzecz firm transportowych podejmuje się również szeroko rozumianych działań windykacyjnych, w tym reprezentacji klientów przed sądami.

Czy warto windykować samodzielnie? Dochodzenie roszczeń transportowych z kancelarią LEGALTRANS

Na korzyść samodzielnej windykacji przemawiają przede wszystkim bardzo niskie koszty takich działań, praktycznie w żaden sposób nie obciążają wierzyciela.

Brak angażowania firmy windykacyjnej w niektórych przypadkach może przyczynić się także do utrzymania lepszych relacji z dłużnikiem, który ostatecznie, nie dręczony pismami i telefonami z zewnątrz, zdecyduje się na współpracę i zapłatę należności. 

Należy mieć jednak świadomość, że dochodzenie roszczeń na własną rękę jest procesem czasochłonnym, wymagającym ze strony dłużnika ogromnego zaangażowania oraz bardzo dobrej znajomości przepisów.

Gwarancja skuteczności windykacji

Pamiętajmy, że windykacja sądowa i przedsądowa powinna opierać się na regularnych, właściwych działaniach, gwarantujących jej skuteczność. Każdy błąd, niekonsekwencja w relacjach z nieuczciwym kontrahentem będzie działać tu niestety na Państwa niekorzyść.

Praktyka pokazuje, że dłużnicy znacznie częściej są skorzy do współpracy, gdy po drugiej stronie znajdują się profesjonaliści, czyli prawnicy lub firma windykacyjna.

Z tego względu w razie wystąpienia w firmie problemów z płatnością za zrealizowane zlecenie, zapraszamy do niezwłocznego kontaktu z naszą kancelarią LEGALTRANS. Od wielu lat pomagamy naszym klientom na każdym etapie windykacji, prowadząc zarówno działania polubowne, jak i reprezentując ich przed sądami.

Współpraca z naszymi specjalistami to gwarancja zdecydowanej oszczędności czasu oraz braku ryzyka popełnienia błędów, czy przegapienia ważnych terminów. Zapraszamy do kontaktu!

Powrót do listy aktualności

Facebook